Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvilke lovkrav gælder for din virksomhed?

De største danske virksomheder skal i forbindelse med deres årsrapport aflægge en redegørelse for samfundsansvar. 

Formålet er at give læseren et helhedsbillede i årsrapporten af virksomhedens økonomiske forhold såvel som virksomhedens påvirkning af det omgivende samfund. Redegørelsen er således med til at bidrage til forståelsen af koblingen mellem virksomhedens strategi, forretning og samfund.