Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ideologiske visioner og ansvarlighed går hånd i hånd med strategi

Det færøske avantgarde modebrand BARBARA I GONGINI blev etableret i 2006 og har i dag hovedsæde i København. Hos BARBARA I GONGINI er ansvarlighed hjertet af alle virksomhedens aktiviteter, og ideologiske visioner om ligestilling og menneskelighed går hånd i hånd med et strategisk fokus på bæredygtigt og holdbart design.

I BARBARA I GONGINIs univers er CSR ikke overskriften for en bæredygtig indsats. Derimod er fokus på ansvarlighed en naturlig og implicit del af forretningen. Virksomheden har som en del af forløbet ’CSR i SMV’er’ identificeret fem strategiske fokusområder for denne indsats; ’Social justice’, ’Wardrobing concept’, ’Low impact’, ’Up-cycling’ og ’Trusted partnership’, der understøtter virksomhedens visioner for forretningen. En essentiel del af virksomhedens tilgang til ansvarlighed er ’Wardrobing concept’ – visionen om en bæredygtig og holdbar garderobe:

Vi vil skabe designs, der er tro mod vores designkoncept og ideologi. Derfor undgår vi sæsonbaserede styles, hvor levetid er påvirket af trends og det skiftende modebillede, og som ikke er holdbare på sigt. Af samme grund nummererer vi vores kollektioner i stedet for at tale om fastlagte sommer- og vinterkollektioner. Tøjet skal understøtte individets selvudfoldelse – det skal kunne bruges på kryds og tværs, sådan at forbrugeren kan gøre udtrykket til sit eget”, udtaler Ole Gongini Jensen, direktør i BARBARA I GONGINI

Øget fokus på ressourceforbrug

Fremadrettet ønsker BARBARA I GONGINI bl.a. at sætte større fokus på at minimere virksomhedens miljøpåvirkning ved at udnytte alle materialer bedst muligt. Ressourceforbruget skal optimeres og overflødigt materialespild skal undgås. BARBARA I GONGINI bruger for eksempel kun pels og læder, som er 100 procent biprodukter fra fødevareindustrien, så der ikke er tale om spild. Og hvis et givent produkt ikke sælger som forventet, søger BARBARA I GONGINI at up-cycle produktet, sådan at det minimerer graden af uudnyttede ressourcer, der samler støv på virksomhedens lager:

Som en mindre virksomhed har det været vigtigt for os, at vi fortsat tænker som mennesker. Profit er selvfølgelig et vigtigt element for, at forretningen kan løbe rundt, men for os er det i endnu højere grad vigtigt, at vi kan stå inde for det vi gør”, siger Ole Gongini Jensen.

Af samme grund har BARBARA I GONGINI også et stort fokus på ’Social justice’, hvilket bl.a. kommer til udtryk, når BARBARA I GONGINI beskriver de holdninger og værdier virksomheden står for. Det kommer især til udtryk på de sociale medier, som indgår som led i deres strategi. Grundlægger og chefdesigner Barbara í Gongini er selv meget passioneret og engageret i debatten om ligestilling og retten til ubetinget kærlighed uagtet seksuel orientering. Den politiske orientering kommer både til udtryk i virksomhedens designfilosofi, som oftest er unisex og har et kønsneutralt udtryk, men også i chefdesigner Barbara í Gonginis aktive deltagelse i støtteorganisationer, hvor missionen er at blive en ambassadør for ligestilling og ligeret.