Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indslusning

Et godt match mellem den lediges personlige og faglige kompetencer og de krav og funktioner, som stillingen indeholder, er afgørende for at få succes med at indsluse en ny medarbejder. 

Der er mange redskaber og støtteordninger at trække på, hvis en virksomhed vil give ledige fra kanten af arbejdsmarkedet en chance, fx:

 • arbejdsprøvning
 • virksomhedspraktik
 • løntilskud
 • handicapkompenserende ordninger
 • fleksjob
 • mentor.

Gennem et godt samarbejde med det lokale jobcenter kan en virksomhed bringe disse redskaber i spil – enten med henblik på at ansætte den ledige i virksomheden eller at samarbejde med jobcentret om at flytte den ledige nærmere arbejdsmarkedet på længere sigt.

Virksomheden kan vinde ved indslusning

Når en virksomhed laver en aftale med jobcentret om virksomhedspraktik eller andre indslusningsforløb, åbner virksomheden døren for personer, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dermed giver virksomheden en håndsrækning til personerne såvel som til lokalsamfundet.

Indslusning af personer fra kanten af arbejdsmarkedet er desuden tegn på, at virksomheden tager et socialt ansvar, og undersøgelser viser, at det styrker kulturen på arbejdspladsen og virksomhedens brand. Samtidig er virksomheden med til at udvikle ny arbejdskraft, som der i fremtiden ser ud til at blive mangel på, og som virksomheden står i første parket til at få og fastansætte.

Ledige fra kanten af arbejdsmarkedet har problemer ud over ledighed så som: nedsat arbejdsevne som følge af handicap og sygdom, plettet straffeattest, længerevarende ledighed, anden etnisk baggrund, misbrug osv.

Vil du vide mere?

VirksomhedsnetværkCabi - lær af andre og del dine erfaringer. Få redskaber til socialt ansvarlig indslusning gennem VirksomhedsnetværkCabis gratis erfa-grupper og arrangementer.

Cabiweb.dk – bedre arbejde til flere. Hvad nu, hvis virksomheden vil ansætte en medarbejder i fleksjob? Hvad nu, hvis en medarbejder skal være mentor? Få konkrete svar på disse og andre spørgsmål!

CSR-D.dk. CSR-D.dk sætter indslusning af mennesker med handicap på dagsordenen – til fordel for virksomheden og for den enkelte.

Find dit jobcenter. Det er vigtigt at få et godt samarbejde med jobcenteret, hvis du vil indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Cases om indslusning

Overvejer en virksomhed at samarbejde med jobcentret om ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, kan virksomheden drage nytte at erfaringer fra andre virksomheder. Se fx disse film:

 • Glem alt om ren straffeattest
  Entreprisechef Thomas Iversen hos Karl Poulsen A/S mener, der skal være klare aftaler og faste rammer omkring de unge med kriminel baggrund, men ellers skal man behandle dem som alle andre ansatte. 
 • Hvorfor være mentor?
  Se, hvorfor er det en god idé at bruge en mentor, når en person, som står svagt på arbejdsmarkedet, skal i job. Filmen, der rummer eksempler fra forskellige virksomheder, giver også et bud på, hvad du skal overveje, inden du kaster dig ud i det, og hvad du selv kan få ud af at være mentor. 
 • Det giver en mere rummelig virksomhed
  Hotel Medi i Ikast tager gerne i mod mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det giver nemlig en større arbejdsglæde for alle medarbejdere, når virksomheden kan rumme folk med forskellig alder, herkomst og køn.