Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Internationale principper om arbejdsforhold

Fire af de ti principper i FN's Global Compact handler om arbejdstagerrettigheder. 

Principperne er primært baseret på internationalt anerkendte konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation ILO (International Labour Organization).

ILO har i maj 2009 etableret en helpdesk, der tilbyder at svare på spørgsmål fra virksomheder i forhold til, hvordan principper om ordentlige forhold på arbejdspladsen kan omsættes til praksis. Helpdesken er engelsksproget.

Selvom mange arbejdstagerrettigheder er sikret ved lovgivning i Danmark, så er det ikke altid tilfældet i de lande, man handler med som virksomhed. Derfor er arbejdstagerrettigheder ofte også relevante i forbindelse med virksomhedens indsats omkring ansvarlig leverandørstyring.