Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Internationalt statsligt samarbejde om CSR-rapportering: Post Rio +20

Danmark er sammen med en række andre lande medlem af den såkaldte Group of Friends of Paragraph 47 (GoF 47).

Den danske regerings fokus på åbenhed og rapportering om virksomheders arbejde med samfundsansvar, har været medvirkende til, at Danmark i kølvandet på Rio+20 konferencen i 2012 dannede parløb med Sydafrika, Brasilien og Frankrig om at promovere denne dagsorden i overensstemmelse med Rio+20 sluterklæringen. Det sker i regi af den såkaldte Group of Friends of Paragraph 47 (GoF 47), der siden dannelsen har fået en række nye medlemslande.

Om GoF 47's målsætning

Det er gruppens målsætning at fremme af virksomhedernes CSR-rapportering ved at:

  • Udvikle og udveksle af modeller for bedste praksis og vejledning, der bygger på eksisterende og udbredte rapporteringsrammer;
  • Invitere regeringer fra andre nationer til at slutte sig GoF 47;
  • Samarbejde med relevante interessenter til at indarbejde input vedrørende regnskabsstandarder, værktøjer, forskning og kapacitetsopbygning til overførsel af viden og information til udviklingslandene;
  • Tjene som et koordinerende punkt for indsamling af oplysninger om relevante politikker og regulering;
  • Promovere dagsordenen gennem publikationer
  • Tjene som et godt eksempel ved at arbejde for gode rammer for CSR-rapportering inden for lande af GoF 47

Gruppen støttes af FN’s Miljøprogram (UNEP) og Global Reporting Initiative (GRI), der yder sekretariatsbistand.

Læs mere om Group of Friends of Paragraph 47, inkl. alle relevante dokumenter