Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Investeringer

Gennem ansvarlige investeringer har finansielle virksomheder mulighed for at skabe forretningsmæssig værdi samtidig med, at der tages hensyn til mennesker og miljø.

Ansvarlige investeringer angår særligt de finansielle virksomheder som for eksempel pensionskasser, fonde,investeringsselskaber og lignende. Også offentlige institutioner, stat og kommuner optræder som investorer har et ansvar for at investeringerne skaber størst mulig samfundsmæssig værdi. Ansvarlige investeringer handler grundlæggende om

  • hvad investorerne vælger at investere i – eller ikke at investere i.
  • hvordan de udøver deres ejerskab til de virksomheder, de investerer i

En bevidst ansvarlig investeringsstrategi vil måske indebære, at man investerer i samfundsnyttige produkter og produktudvikling, frem for produkter der måske er miljøskadelige. Det kan også betyde, at investoren lægger mere vægt på langsigtede afkast end på kortsigtede gevinster.

Det er også et centralt element, at man som investor er parat til at udøve et aktivt ejerskab, hvis det er muligt og nødvendigt. Investoren skal altså ideelt set forsøge at øve indflydelse på de virksomheder, man investerer i, og sikre at de drives ansvarligt. Aktivt ejerskab er et centralt element i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer – Principles for Responsible Investment (PRI), og danner rammen om bl.a. samarbejde mellem investorer om udøvelsen af aktivt ejerskab.

Beregning af social værdi

For at fremme brugen af samfundsgavnlige investeringer har Erhvervsstyrelsen understøttet en arbejdsgruppe, der har udviklet en fælles ramme for måling af social værdi. Det er tanken, at fx fonde, kommuner og socialøkonomiske virksomheder kan benytte denne fælles ramme ved måling af deres sociale aktiviteter. Her kan du læse en opsamling fra arbejdet i en publikation om klassifikation af målinger af social værdi:

Fordele ved at investere ansvarligt

Fordelene ved at inddrage samfundshensyn ved valget af konkrete investeringer kan f.eks. ligge i, at der investeres i produkter, som baserer sig på en formodet fremtidig efterspørgsel, fordi de er med til at løse samfundsproblemer (for eksempel klima). Omvendt risikerer investeringer i mindre bæredygtige sektorer og produkter at hvile på et marked, der er i tilbagegang, og som desuden er mere sårbart overfor fremtidig regulering.

Tilsvarende kan det skabe både forretningsmæssig og samfundsmæssig værdi at være aktiv investor og udnytte sin indflydelse som medejer til at sikre at de virksomheder, man investerer i, drives under hensyn til det omgivende samfund. Det kan være med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne, og dermed gøre den til en bedre langsigtet investering. Aktivt ejerskab kan udøves både af den enkelte investor selv eller i samarbejde med andre investorer – f.eks. via PRI.

Det er en god ide at være på forkant – en dårlig sag kan koste dyrt, hvis man må trække sine investeringer ud på et ufordelagtigt tidspunkt og skade både forholdet til forretningspartnere, kunder, pressen og NGO’er.

Mere viden om ansvarlige investeringer

Finansielle virksomheder har mulighed for at tilslutte sig de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI). Medlemskab af PRI indebærer, at investoren skal svare på en årlig undersøgelse.

Det tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) gennemførte i samarbejde med Princeton University en rundbordskonference, The Promise of Socially Responsible Investing, der skal være med til at etablere en forskningsdagsorden om ansvarlige investeringer.

Du kan læse mere om konferencen på projektets hjemmeside og resultaterne fra konferencen kan læses i konferencerapporten.

 på engelsk.