Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kenya Computer Ressources (KCR) Ltd. & SCR Ciklum A/S

CSR-ledelsesrådgivning som ny forretningsmodel.

Kenya Computer Ressources (KCR) blev etableret i 2006 som et datterselskab til SCR (nu SCR Ciklum). Virksomheden er specialiseret i human ressource management (HRM) og rekruttering for IT-branchen.

KCR har en ambitiøs strategi om konstant at være på forkant med udviklingen og tilbyde nye og innovative produkter til sine kunder. Deltagelse i SUSBIZ Kenya programmet har tilført virksomheden ny viden, der nu spiller en central rolle i denne strategi. KCR har især arbejdet med at integrere og operationalisere menneske- og arbejdstagerrettigheder som en del af de produkter, virksomheden tilbyder sine klienter. Det har betydet et målrettet arbejde med anti-diskrimination i rekruttering og personaleledelse, et område af stor betydning i et stammepræget samfund som det kenyanske. Derudover har man fokuseret på stresshåndtering, integration af handicappede i arbejdslivet og sundhed på arbejdspladsen, alle områder der ikke tidligere har fået den store bevågenhed i Kenya. SCR Ciklum har været en vigtig støtte og sparringspartner i denne udvikling.

I sin rådgivning af andre virksomheder tager KCR udgangspunkt i SUSBIZ Kenya programmets model for god CSR-ledelse. Virksomheden tilbyder nu, som en af de første virksomheder i Kenya, integrerede rådgivningsforløb, hvor HRM, CSR og forretningsudvikling sammen bidrager til at skabe økonomisk bæredygtige virksomheder.