Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kommunikation og rapportering

Ved at kommunikere og rapportere om virksomhedens CSR-indsats får interessenter indsigt i virksomhedens arbejde og åbner samtidig for dialog om det videre arbejde.

God kommunikation om samfundsansvar kan bidrage til at styrke virksomhedens markedsposition og omdømme.

Hvad er CSR-kommunikation?

Kommunikation om samfundsansvar – eller CSR-kommunikation – handler om at:

  • Fortælle omverdenen om virksomhedens politikker for samfundsansvar, implementeringen og resultaterne af indsatsen
  • Fortælle medarbejdere i alle dele af organisationen om virksomhedens arbejde med samfundsansvar og gennemskueliggøre, hvordan og på hvilke områder virksomheden tager ansvar

Fordele for virksomheden

Kommunikation er et vigtigt led i at udnytte potentialet i forretningsdrevet samfundsansvar. Effektiv kommunikation om samfundsansvar kan bl.a.:

  • Skabe produktdifferentiering ved at forbinde virksomhedens produkter med ansvarlige værdier
  • Øge chancen for et godt omdømme og langsigtet legitimitet i markedet
  • Tiltrække og fastholde medarbejdere
  • Skabe opmærksomhed om samfundsansvar, både internt og eksternt
  • Kanalisere nødvendig viden målrettet og rettidigt til de væsentligste interessenter