Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kurs mod en bedre verden

Danmarks Rederiforening har i 2011-12 gennemført CSR-projektet ”Kurs mod en bedre verden” i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. 

Projektet er finansieret af Den Danske Maritime Fond, Orients Fond / NORDEN, TORM Fonden og Lauritzen fonden.

Projektet dokumenterer, hvordan dansk søfart bidrager til global udvikling generelt og særligt i forhold til anti-korruption, pirateri og miljø. De tre områder er væsentlige udfordringer for både den globale maritime industri og det globale samfund.

Analyserne er udført af Copenhagen Economics og CSR onboard og resultaterne er samlet i rapporten ”On Course for a Better World”, der kan downloades her på siden. Rapporten beskriver, hvordan danske rederier individuelt og i samarbejde adresserer udfordringerne. Rapporten viser også, hvordan lovgivning og markedsbetingelser både kan understøtte og modarbejde, at rederiernes indsats på områderne giver forretnings- og samfundsøkonomiske fordele.

Læs om hovedresultaterne her:

Hvordan bekæmper danske rederier korruption?

Hvordan beskytter danske rederier sig mod pirateri?

Hvordan bidrager dansk søfart til global udvikling?

Hvordan reducerer danske rederier udledningen af CO2, SOx og NOx?

Som en del af projektet er der også udarbejdet to inspirationsmaterialer, der kan støtte rederierne i dels at implementere ansvarlig leverandørstyring, dels at engagere sig i partnerskaber. Inspirationsmaterialet om partnerskaber er udarbejdet af GLOBAL CSR og CSR onboard og kan downloades her på siden. Inspirationsmaterialet om ansvarlig leverandørstyring er udarbejdet af GLOBAL CSR og inVirke. Materialet kun er tilgængeligt for rederiforeningens medlemmer. Læs om materialet i artiklen her på siden