Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

LEGO Koncernen

Ti selvstændige distributionsenheder i Danmark, Tyskland, Schweiz og Frankrig blev lukket, og fra 2008 lagres de færdige LEGO produkter i Jirny, der ligger tæt på Prag. Det bidrager til at reducere CO2-udledningen med cirka 2.000 tons årligt.

LEGO Koncernen sparer på lastbilkørsel

LEGO Koncernen med hovedsæde i Billund har i løbet af få år gennemført omfattende rationaliseringer på distributionsområdet. I 2005 blev det besluttet, at al distribution til Europa og Asien skulle samles i Jirny i Tjekkiet. 10 selvstændige distributionsenheder i Danmark, Tyskland, Schweiz og Frankrig blev lukket, og fra 2008 lagres de færdige LEGO produkter i Jirny, der ligger tæt på Prag.

Herfra pakkes produkterne og sendes ud til kunder i 135 lande. Distributionscentret er tæt på de nye produktionssteder i Ungarn og Tjekkiet, og derved opnår LEGO Koncernen en markant effektivisering af distributionen. Effektiviseringen svarer til, at der i 2008 skal køre cirka 7.000 færre lastbiler, og miljøet spares dermed for cirka 5,7 millioner kilometer kørsel med LEGO produkter (en reduktion på cirka 30 procent). Det bidrager til at reducere CO2-udledningen med cirka 2.000 tons årligt.

Flere produkter i lastbilerne

Bestræbelserne på at optimere distributionen og reducere CO2-udslip fortsætter i 2009. Alle nye LEGO produkter vil blive pakket i nye æskestørrelser, som i gennemsnit er syv procent mindre og samtidig er udformet, så de kan pakkes mere hensigtsmæssigt på pallerne. Lastbilerne kan dermed fragte flere LEGO produkter ad gangen, idet palleudnyttelsen forventes at stige fra 76 procent til 93 procent i Europa og 87 procent i USA. Det betyder, at der skal sendes cirka 1200 færre lastbiler af sted om året fra distributionscentret i Europa (i højsæsonen juli-december afgår der cirka 700 lastbiler om ugen. Tilsvarende vil der skulle sendes cirka 350 færre lastbiler med LEGO produkter ud på de amerikanske veje fra centrallageret i Dallas, Texas.