Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Leif M. Jensen A/S

For kloakservicefirmaet Leif M. Jensen er det sociale ansvar en del af virksomhedens DNA. Firmaet deltager i flere projekter, der handler om at få marginaliserede grupper tilbage på arbejdsmarkedet.

Sikkerhed og miljø er væsentlige CSR-parametre for Leif M. Jensen A/S, der har hovedkontor på den københavnske vestegn.

Leif M. Jensen A/S (LMJ) er et kloakservicefirma, der er specialiseret i at levere totalløsninger for private, industrielle samt offentlige kunder. Den familieejede virksomhed har over 200 medarbejdere på tværs af Danmark. I 2012 har virksomheden eksisteret i 70 år.

LMJ ønsker på alle områder at være en anstændig virksomhed, og har siden starten været en lokal forankret virksomhed, som har givet mange på den københavnske vestegn en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Miljøvenlig strømpeforing på egen fabrik

LMJ udfører blandt andet strømpeforing og stram foring, der er en teknik til renovering af defekte kloakker, ved at installere et nyt rør som pustes op med trykluft og hærdes med damp, lys eller vand. LMJ fremstiller sine egne miljøvenlige strømpeforinger af kulfiber, filt, glasfiber eller PE plast uden styren.

Også på andre områder arbejder LMJ på at begrænse miljøbelastningen. Virksomheden var således den første transportvirksomhed i Danmark, der investerede i en slamsuger med en Euro 6 motor.

LMJ bruger også spulevogne med vandgenbrug som benytter renset spildevand eller regnvand opsamlet på egen grund til at spule med, så det ikke er nødvendigt at bruge rent drikkevand til at spule kloakker med. En del af vognparken er udskiftet med moderne hybrid teknologi som sammen med M-tec logistik flådestyring har nedsat brændstofforbruget betydeligt. LMJ er desuden miljøcertificeret efter DS ISO 14001.

Sikkerhed i fokus

Ulykker, tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, støj og vibrationer er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader i forbindelse med jord- og kloakarbejde. Hos LMJ er man meget bevidste om at kloakarbejde kan være farligt arbejde og virksomheden har en målsætning om ”nul skader” og deltager blandt andet i et "best practice" udviklingsprojekt i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

De seneste års mange uheld mellem lastbiler og svagere trafikanter har også LMJs bevågenhed. Derfor har virksomheden indført trafikledelse og er blevet trafiksikkerhedscertificeret af Dansk Transport og Logistik.

Medarbejderværdier

LMJ har indgået en såkaldt virksomhedsaftale med de nærliggende Jobcentre. Aftalen skal sikre, at der er tilstrækkelig med praktik- og løntilskudspladser til ledige, der skal aktiveres. Dertil deltager LMJ i to initiativer, der skal få marginaliserede grupper ind på arbejdsmarkedet. Dansk Transport og Logistik "Tag Plads i Førerhuset" skal skaffe flere nydanskere til chaufførerhvervet.

LMJ deltager også i projektet "High:Five ", der er etableret af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.