Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring kan blandt andet være med til at sikre virksomhedens omdømme og kvalitet i leverancerne.

Ansvarlig leverandørstyring indebærer, at virksomheden arbejder for at forbedre sociale og miljømæssige forhold i virksomhedens leverandørkæde. Indsatsen vil typisk være rettet mod leverandører i udviklingslande og vækstøkonomier, hvor regulering og håndhævelse af love og konventioner er mindre effektiv end for eksempel i Danmark.

Mange virksomheder oplever, at deres kunder stiller krav om, at virksomheden kan kan stå inde for de leverandører, den benytter sig af. Det gælder både forretningskunder og forbrugerne, der i stigende grad er opmærksomme på, om de varer, de køber, er produceret under ansvarlige forhold - også hos producentens underleverandører.
Ved at arbejde med ansvarlig leverandørstyring og aktivt arbejde for at forbedre blandt andet arbejds- og miljøforhold i leverandørkæden, kan virksomheden komme kravene i møde ved for eksempel at arbejde med en såkaldt "code of conduct" og en aktiv dialog i forhold til både kunder og leverandører. Det kan også være med til at reducere virksomhedens risiko for dårlig omtale, hvis en af virksomhedens leverandører viser sig at handle i strid med lovgivning eller internationale konventioner.

Fordele for virksomheden

Fordelene ved at arbejde med ansvarlig leverandørstyring kan blandt andet være:

  • Forbedret kvalitet og produktivitet hos leverandørerne
  • Mindre risiko for kritik fra interessenter
  • Bedre omdømme hos kunder og samarbejdspartnere

Værktøjer m.v. om ansvarlighed på de globale markeder

Komplekse globale leverandørkæder med forarbejdning af råmaterialer i mange forskellige led kan gøre det vanskeligt for nogle virksomheder at skaffe sig fuldt overblik over alle led af leverandørkæden på grund af begrænset sporbarhed.

Derfor kan det også være en stor opgave at sikre sig, at alle leverandører lever op til de standarder, virksomheden ønsker. Men ved at udarbejde en politik på området og være i løbende dialog med sine leverandører kan virksomheden gøre en indsats for at forbedre sociale og miljømæssige forhold hos sine leverandører.

Alt vil sjældent være perfekt fra første dag. Det handler om løbende at skabe fremskridt og udnytte den forretningsmæssige værdi ved at gøre det synligt for virksomhedens kunder og investorer, at man gør en indsats for at forbedre forholdene hos sine leverandører.

Du kan få mere inspiration til arbejdet ansvarlighed i leverandørkæden på CSR Kompasset, som er et værktøj, der er udviklet i et samarbejde mellem DI, Institut For Menneskerettigheder og det tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen). 

Et andet relevant værktøj er Human Rights Compliance Assessment (HRCA), der hjælper med at vurdere, om din virksomhed, datterselskab eller leverandør overholder menneskerettighederne. Virksomheden skal tilmelde sig for at bruge redskabet, der findes både i en gratis Quick-Check udgave og i en fuld version, der kræver betaling.

I forhold til korruptionsbekæmpelse kan virksomheden benytte sig af den internationale antikorruptionsportal, Business Anti-Corruption Portal.

Rådgivning

Gennem erhvervsprogrammer og rådgivning kan også Udenrigsministeriet være behjælpelige, når virksomheder arbejder med samfundsansvar på det globale marked. Blandt private organisationer, kan virksomheden overveje medlemskab af Dansk Initiativ for Etisk Handel, der henvender sig virksomheder og organisationer, som handler med og investerer i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier.