Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Logik & Co.

Byggevirksomheden Logik & Co. har med succes integreret CSR i forretningsmodellen. Det gælder både med hensyn til rekruttering og uddannelse af virksomhedens medarbejdere, tilbudsgivning og genbrug af byggematerialer. For sin indsats modtog Logik & Co. i 2010 CSR-prisen Erhvervslivets Ridderkors.

Logik & Co. har 70 ansatte og udfører renovering, ombygning og nybyggeri i københavnsområdet for private, boligforeninger, erhvervsdrivende og det offentlige. Virksomheden har gjort sig bemærket ved en meget bred CSR-indsats, der tager afsæt i firmaets grundværdier om en høj håndværksmæssig kvalitet kombineret med bæredygtighed og social ansvarlighed.

Rekruttering på gadeplan

Logik & Co. påtager sig et stort uddannelsesansvar. Virksomheden er fx blandt de byggevirksomheder i Danmark, der uddanner flest lærlinge, og rekrutteringspolitikken sikrer, at medarbejderstaben både favner stærke og ressourcesvage lærlinge og svende.

Logik & Co. rekrutterer ofte fra grupper, der ellers har svært ved at få fodfæste på branchens arbejdsmarked. Det gælder særligt unge med indvandrerbaggrund og kvinder. For at finde de unge og give dem muligheden på det helt rigtige tidspunkt samarbejder Logik & Co. med flere forskellige aktører som fx lokale gadeplansmedarbejdere, kommunale og boligsociale projekter, Kriminalforsorgen og Københavns Tekniske Skoler. Disse aktiviteter modtager ingen støtte eller ekstern finansiering.

Byggematerialer genbruges, når det er muligt

Logik & Co laver som udgangspunkt tilbud, der er baseret på bæredygtige materialer. Virksomheden benytter kun certificeret træ og tænker også i at genbruge byggematerialer, hvor det kan lade sig gøre. Fx er det naturligt for virksomheden, at en brugbar dør fra et nedrivningsarbejde tages hjem på lageret og genbruges et andet sted. Samtidig anvender virksomheden hør som erstatning for glasuld til isolering, når det er muligt.