Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Målret idéen

Når du ved, hvilken idé, produkt eller service du vil arbejde med, er næste skridt at målrette den og få input fra omverdenen.

Omverdenen kan i dette tilfælde være kunder og andre med en interesse i produktet, eksempelvis patientforeninger, den lokale ornitolog eller forbrugerorganisationer.

Du kan blive overhalet af virkeligheden

Hvis du ikke inddrager interessenterne, risikerer du at arbejde med en idé, som ikke lever op til kundernes behov, eksempelvis fordi den teknologiske udvikling har gjort idéen overflødig, eller fordi forbrugernes vaner har ændret sig.

Der er ikke én rigtig måde at gøre det på, men følgende forhold bør indgå i overvejelserne:

  • Er idéen økonomisk bæredygtig?
  • Hvilke mål vil du opnå med din virksomhed udover de rent kommercielle?
  • Hvordan vil du måle, om du når dine mål?

Disse tre spørgsmål er uddybet i det følgende:

Er idéen økonomisk bæredygtig?

Lav en sober første vurdering – gerne med hjælp fra væksthuse eller lignende – af, om man kan tjene penge på idéen.

Søg støtte fra væksthuse

Hvilke sociale og miljømæssige mål vil vi nå?

Det er en god idé at formulere klart, hvilke sociale eller miljømæssige mål virksomheden skal nå. Målene bør være så konkrete som muligt. De kan f.eks. handle om at udskifte brugen af plastfibre med naturlige fibre i 25 procent af jeres produkter inden for fire år.
I kan også fokusere jeres indsats på et eller to overordnede mål og lade jer inspirere af nogle af de udfordringer, der er beskrevet i FN's Post 2015- mål.

Læs mere om Post 2015-målene

Hvordan måler vi, om vi når målene?

Det er vigtigt at have mål, der både er forankret i den globale udvikling (f.eks. hvor mange husstande vil vi sikre rent vand?) og mål, som kan opgøres på virksomhedsniveau (f.eks. hvor mange tons CO2 har vi fjernet?).

Vigtige spørgsmål, når du skal målrette din idé

Hvad vil det koste at få idéen på markedet?

  • Hvor stort er det mulige marked?
  • Hvor stor en del af markedet er det muligt at opnå?
  • Hvad er den mulige indtjening?
  • Er den mulige indtjening større end investeringen?
  • Kan ideen opfylde de sociale og miljømæssige mål?