Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd behandler sager om overtrædelser af OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og udbreder kendskabet til retningslinjerne. 

Institutionen er OECD's kontaktpunkt i Danmark.

OECD-retningslinjerne forpligter de tilsluttende lande til at oprette såkaldte nationale kontaktpunkter(National Contact Points/NCP). I lyset af opdateringen af OECD-retningslinjerne i 2011 såvel som FN's anbefalinger om menneskerettigheder og erhvervsliv - de såkaldte UN Guiding Principles. 

I juni 2012 vedtog Folketinget en ny lov, der etablerer om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd fra 1. november 2012 (lov 2012-06-18 nr. 546).

Der kan klages over private og offentlige virksomheder, organisationer og myndigheder.

Læs mere på Virksomhedsadfærd.dk