Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Menneskerettigheder

Ved strategisk og vedholdende arbejde med at sikre og respektere menneskerettigheder kan virksomheder være med til at sikre sig et bedre omdømme og samtidig gavne forretningen.

Menneskerettigheder er en række fundamentale rettigheder, der er fastsat i en række konventioner og retningslinjer og omfatter bl.a.

Arbejdstagerrettigheder 
Tvangsarbejde
Børnearbejde
Diskrimination
Fagforeningsfrihed
Sundt og sikkert arbejdsmiljø
Hvile, fritid og ferie
Leveløn
Uværdig behandling og privatlivets fred
(listen er ikke udtømmende) 

Det er især vigtigt, at du har fokus på menneskerettigheder, hvis du har leverandører der er placeret i lande, hvor risikoen for at overtræde de internationalt anerkendte menneske- og arbejdstagerrettigheder er stor. Dette kaldes ansvarlig leverandørstyring.

Ansvarlig leverandørstyring handler om at samarbejde med jeres leverandører om at sikre, at de agerer samfundsansvarligt, og om at skabe løbende forbedringer af leverandørernes CSR-forhold. Det er især vigtigt at have fokus på højrisikoleverandører, der fx kommer fra brancher, der er kendt for at have særlige udfordringer eller lande, hvor national lovgivning og internationalt anerkendte principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption ikke fuldt ud respekteres. 

Der findes adskillige danske og internationale organisationer og netværk, som tilbyder principper, systemer og indikatorer, der kan anvendes som udgangspunkt for virksomhedens strategi, implementering og rapportering i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder og i forhold til samfundsansvar generelt.

Der findes også en række egentlige virksomhedsstandarder for samfundsansvar, der også dækker menneske- og arbejdstagerrettigheder, hvoraf mange giver virksomheden mulighed for en egentlig certificering.

Mere viden

I højre side, kan du finde et link til en liste med principper og retningslinjer, der kan gøre det lettere for virksomheder at systematisere deres indsats i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder, når de arbejder med forretningsdrevet samfundsansvar. Listen er ikke udtømmende, men indeholder de principper og retningslinjer, som er særligt anerkendte og globalt anvendelige og som virksomhederne derfor anbefales at bruge.