Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Miritini Building Products & Fredelund ApS

Leverandørstyring og produktudvikling går hånd i hånd for mindre dansk virksomhed.

Miritini Building Products blev etableret i 1974 i Mombasa, Kenya og har 70 ansatte. Virksomheden producerer tegl, mursten og fliser af sandsten, som virksomheden får fra lokale landsbydrevne stenbrud. Fliserne sælges til high-end markeder i Europa, heriblandt til Miritinis danske kunde, Fredelund, der leverer unikke og eksklusive løsninger til bl.a. badeværelser og køkkener.

Miritini har et voksende marked i Europa, og både Fredelund og flere af virksomhedens øvrige europæiske kunder kræver, at virksomheden lever op til internationale standarder på CSR-området. Fredelund og Miritini har gennem SUSBIZ Kenya programmet haft et tæt samarbejde om at dokumentere en socialt ansvarlig forretningspraksis.

Miritini har kortlagt forhold hos de lokale stenbrud og analyseret relevante indsatsområder i egen virksomhed. Det har resulteret i et samarbejde med stenbrudende om Miritinis børnearbejdspolitik, som forebygger, at børn fra de lokale landsbyer ikke arbejder i stenbrudene. På virksomheden selv er der indført LEAN management, som er koblet til arbejdsmiljø og energieffektiviseringer, hvilket har forbedret det fysiske arbejdsmiljø og produktivitet. Miritini er nu i en situation, hvor de lever op til kundekrav på CSR-området.