Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Møbler

Mange danske møbelvirksomheder – både producenter og forhandlere – er generelt langt fremme med at formulere politikker og praktisere CSR-tiltag.

Det gør dem til foregangseksempler i branchen internationalt og tilskynder også leverandører, forhandlere og konkurrenter til at forholde sig aktivt til branchens udfordringer på CSR-området.

Møbelindustrien i Danmark består af ca. 225 virksomheder, der i 2011 tilsammen omsatte for ca. 12 mia. kr. Heraf går over 90 procent til eksport. Branchen beskæftiger ca. 9.500 personer i Danmark.

Danske møbelproducenter har gennem mange år været kendetegnet af evnen til hurtig markedstilpasning og har derfor reageret hurtigt og proaktivt på omgivelsernes krav om brug af miljøvenlige produktionsmetoder, bæredygtige råvarer og trygge arbejdsforhold. Mange af virksomhederne stræber i dag efter at tage de størst mulige hensyn til miljø, bæredygtighed og sociale rettigheder og stiller også CSR-krav til underleverandører og andre samarbejdspartnere.

De danske møbelvirksomheder, der profilerer sig på miljø og CSR, er meget opmærksomme på at kunne dokumentere CSR-indsatsen i form af fx certificeringer og leverandørerklæringer. Flere danske møbelvirksomheder ejer selv produktionsfaciliteter i udlandet, især i Fjernøsten. Her er man meget bevidst om at producere under forsvarlige forhold og anlægger som regel danske standarder for fx arbejdsmiljø, selvom de lokale krav er mindre.

Møbel+Interiør Brancheforeningen støtter virksomhedernes CSR-arbejde ved at afholde medlemsmøder om CSR-relaterede emner og udarbejde værktøjer som fx manualen ”Fra ord til handling,” der er en praktisk guide for møbelvirksomheder til at implementere socialt ansvar i relation til miljø, arbejdstagerforhold og produktmærker.

World view on CSR and furnitures

På globalt plan har møbelindustrien to hovedudfordringer på CSR-området. For det første gælder det råmaterialerne. Her består problemet især i træ fra ikke-bæredygtig skovdrift eller ulovlig hugst. Samtidig kan det være vanskeligt at spore materialerne tilbage i forsyningskæden. For det andet gælder det arbejds- og miljøforhold, hvor der kan være problemer med at overvåge forholdene hos leverandørerne i lavtlønslande.

Dertil har branchen en opgave med at forklare kunder og forbrugere, at møbler produceret under overholdelse af høje standarder i reglen vil være dyrere end møbler, der er fremstillet uden hensyntagen hertil. Det er en stor opgave, da der blandt brugerne er et udbredt ukendskab til eller ligegyldighed over for de alvorlige problemer, der er baggrunden for branchens bæredygtigheds- og CSR-indsats.