Naboskab

Naboskab arbejder som socialøkonomisk virksomhed, navnlig inden for ressource- og affaldsområdet, ved at hjælpe offentlige institutioner, foreninger og virksomheder med at blive mere cirkulære og bæredygtige.

 • Opdateret 4. september 2019

Naboskab arbejder som socialøkonomisk virksomhed for at accelerere omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Det gør de ved at hjælpe kommuner, offentlige institutioner, boligforeninger, virksomheder m.fl. med at blive mere cirkulære og bæredygtige. Det gør de fra et brugercentreret antropologisk perspektiv, hvor de laver brugerundersøgelser, adfærdsanalyser, kortlægninger og indsamler anden viden, som de omsætter til indsigter og rådgivning. Indtil videre navnlig inden for ressource- og affaldsområdet.

”Øv dig i at prioritere og udvælge, hvad du gerne vil gøre…og i at vælge fra” - Kristoffer Ravnbøl, medstifter, Naboskab

Projektet – Naboskabe på Frederiksberg

Projektet er gået ud på at etablere 10 bytteskabe i boligforeninger i partnerskab med Frederiksberg Kommune. Derudover har Naboskab uddannet et netværk af miljøambassadører i hver boligforening, der har skullet stå for at skabe engagement blandt beboerne samt for at servicere skabene.

Sideløbende har Naboskab undersøgt, hvor meget og hvilke ting der er blev byttet samt barrierer og muligheder set fra brugernes perspektiv.

Hvordan gik det?

Naboskab har lært rigtig meget om, hvordan kommunerne arbejder med affaldshåndtering og alle de tekniske aspekter, der er i arbejdet fra kommunens side. Der blev gjort meget ud af at forventningsafstemme og planlægge partnerskabet godt med Frederiksberg Kommune fra starten, og det har vist sig at være rigtig godt for projektet.

Projektet har også åbnet for nye kommunale partnerskaber for virksomheden, der nu bl.a. er i gang med et længerevarende projekt i samarbejde med Middelfart Kommune. Naboskab har også lært meget om deres egne ydelser og forretningsudvikling, herunder hvilke projekter, det giver mening for dem at forfølge.

Naboskabs bedste råd

 

 1. Find ”The Sweet Spot” mellem det, du er god til; det, du gerne vil, og der hvor markedet er.
   
 2. Øv dig i at prioritere og udvælge, hvad du gerne vil gøre i stedet for at blive grebet af for mange gode idéer. Øv dig dermed også i at vælge fra!
   
 3. Forbered dig godt på partnerskabet, og sørg for en grundig og detaljeret forventningsafstemning om fx rollefordeling.
   
 4. Udpeg én person fra hver partner, der er ansvarlig for partnerskabet.
   
 5. Find og brug din gode historie maksimalt i din markedsføring.