Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Nordisk projekt om CSR-drevet innovation

Nordisk projekt om CSR-drevet innovation, hvor virksomhederne udvikler løsninger med udgangspunkt i globale eller lokale samfundsbehov.

Nordisk projekt om CSR-drevet innovation, hvor virksomhederne udvikler løsninger med udgangspunkt i globale eller lokale samfundsbehov.

CSR-drevet innovation handler om at at udvikle af en service eller et produkt, der er økonomisk rentabelt samtidigt med, at det gavner medarbejdere, miljø eller samfund på nye måder. CSR-drevet innovation kan for eksempel støtte udviklingen af produkter, der er handicapvenlige, bidrager at mindske udledningen af CO2, eller som er målrettet de fattigste kundegrupper i verden.

Fra 2007-2010 stod den daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelse (nu Erhvervsstyrelsen) i spidsen for et nordisk projekt om CSR-drevet innovation, hvor virksomhederne udvikler løsninger med udgangspunkt i globale eller lokale samfundsbehov.

Kompetenceløft og Idé-faktor-konkurrence

Formålet med projektet var at give små- og mellemstore virksomheder (SMV'ere) i Danmark og resten af Norden et kompetenceløft inden for CSR-drevet innovation. Projektet har bl.a. indsamlet best practice-eksempler.

I 2010 gennemførte projektet desuden konkurrencen Idé-faktor, hvor virksomheder konkurrerede om at udvikle den bedste idé til et nyt produkt eller ydelse. Projektet blev gennemført i samarbejde med blandt andet Region Sjælland, Copenhagen Business School, det finske erhvervsministerium, Index:, Business and Society Finland, samt forskningsrepræsentanter fra universiteter i Norge, Sverige, Finland og Island.

Projektet blev finansieret af Nordisk Innovationscenter, TrygVesta samt det finske erhvervsministerium.