Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
08.03.2016

Nye vejledninger om CSR-rapportering

1. januar 2016 trådte nye regler om virksomheders redegørelse for samfundsansvar i kraft. Derfor udgiver Erhvervsstyrelsen nyt vejledningsmateriale.

Det er frivilligt for danske virksomheder, om de ønsker at arbejde med samfundsansvar. Men, de største danske virksomheder er ifølge årsregnskabsloven forpligtet til at afgive en redegørelse for samfundsansvar.

I 2015 vedtog Folketinget en ændring af reglerne, der bliver udrullet med forskellige ikrafttrædelsesdatoer afhængigt af størrelsen på den enkelte virksomhed.

Det betyder, at alle virksomheder bliver omfattet af nye lovkrav i 2016, men på forskellige måder.

Alle virksomheder bliver omfattet af de samme lovkrav med virkning fra det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere.

Du finder de nye vejledninger her