Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Olie og Gas

Det systematiske arbejde med at sikre stabil forsyning og et konstant fokus på sikker og bæredygtig produktion har sat den højeffektive danske energisektor på verdenskortet.

Nøgleordene for sektoren er en højt kvalificeret arbejdsstyrke og cutting-edge teknologi. Behovet for energi vil fortsat være stort de kommende år. Samtidig med, at dansk olie- og gasindustri arbejder på at skabe et fossilfrit udbud af energi, spiller industrien en vigtig rolle i at opfylde den globale efterspørgsel efter energi. 

Den danske energisektor sikrer en stabil forsyning og samtidig, at energi-ressourcerne udvindes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Bæredygtig produktion er et varemærke og hjørnesten for hele den danske energisektor. Sektoren består af godt 200 virksomheder beskæftiger mere end 12.000 mennesker.

De danske virksomheder udmærker sig i energieffektivitet og innovative bæredygtige løsninger. Et eksempel er varmeteknologien i raffinaderier, hvor overskuddet af varmt vand bruges til opvarmning og elektricitet. Et olieraffinaderi i Fredericia leverer varme og el til 18.000 husstande. På årsbasis svarer det til, at 40.000 tons råolie genbruges.

Sikkerhed og effektivitet er særlig vigtig i olie- og gassektoren, og dansk knowhow, uddannelse og teknologi er med til at skabe sikrere og mere effektiv produktion på verdensplan.

Verdens syn på olie og gas

Erfaringerne fra flere lande viser, at olie- og gassektoren er meget følsomme, når det gælder samfundsansvar – særligt i forhold til miljøpåvirkning, sundhed og sikkerhed for arbejdstagere og anvendelse af jord, også i forhold til den lokale befolkning.

Derfor har nogle større olie- og gasselskaber på de nye markeder forsøgt at blive bannerførere for samfundsansvar i deres land. Dette gavner deres omdømme og er med til at skabe gode relationer til de lokale myndigheder.