Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar handler om, at virksomheder frivilligt bidrager til at løse nationale og globale udfordringer.

I Erhvervsstyrelsen arbejder vi for at skabe bedre rammer for at drive virksomhed og skabe vækst til gavn for både erhvervsliv og samfund. Det gør vi blandt andet ved at fremme virksomheders samfundsansvar – også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR) - gennem udvikling og udbredelse af ny viden, vejledninger og værktøjer til virksomheder.

Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar (Rådet for Samfundsansvar, 2010).

En virksomhed tager samfundsansvar, når den for eksempel:

  • stiller krav til leverandører om at overholde menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, og samarbejder med leverandører om, at forbedre sociale og miljømæssige forhold
  • arbejder systematisk med miljø- og klimaledelse
  • arbejder for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden
  • udvikler nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension
  • skaber nye innovative og bæredygtige løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Samfundsansvar er således et bredt begreb, der kan dække mange forskellige former for samfundsmæssige eller globale hensyn i forbindelse med virksomhedens forretningsdrift.