Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Trip Trap

Trip Trap er en mindre danskejet virksomhed med hovedkontor i Ålborg. Virksomheden har i alt 58 medarbejdere i Danmark. Selskabet sælger tidløse designprodukter af høj kvalitet. Designprodukterne sælges i Danmark under varemærket ”Trip Trap”, og i den øvrige verden under varemærket ”Skagerak”. Virksomheden eksporterer til mere end 40 lande. De vigtigste markeder er i Norden og Europa. Hovedparten af Trip Traps produkter produceres i udlandet bl.a. i Thailand.

 

3 gode råd fra Trip Trap

  • virksomheder kan ikke tvinge deres underleverandører til at forbedre arbejdsmiljøforhold, men man kan komme langt med dialog. Det er nemmere at stille krav, hvis relationen til underleverandøren er langvarig, og man har opbygget et gensidigt tillidsforhold.
  • Auditering og samarbejde. Som virksomhed kan man bedst sikre sig, at principperne i en Code of Conduct bliver overholdt af underleverandørerne, hvis man auditerer dem. Auditering kan med fordel ske i form af et samarbejde med en tredjepart (f.eks. en NGO), der har en lokal forankring, samt ved at Trip Trap også hjælper leverandøren med at leve op til kravene.
  • Samfundsansvar er en proces. At sikre et forbedret arbejdsmiljø hos en underleverandør er en løbende proces og ikke et mål i sig selv.