Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskud med Omtanke

Projekt, hvor over 12.500 ledere og medarbejdere fra små og mellemstore danske virksomheder er undervist i strategisk samfundsansvar.

Projekt Overskud med Omtanke blev gennemført fra 2005 til 2007.

Projektets formål var at gøre arbejdet med samfundsansvar til et et strategisk konkurrenceparameter i danske SMV'er. Projektets resultater var:

  • Styrket forskning om anvendelsen af CSR, herunder etablering af nationalt forskerpanel og afholdelse af en række forskningsseminarer
  • Opbygning af viden om CSR som konkurrenceparameter for danske SMV'er, herunder systematisering og afdækning af CSR-aktiviteter og værktøjer
  • Kortlægning af CSR-aktiviteter i danske SMV'er, herunder kortlægning af det økonomiske rationale forbundet med en strategisk anvendelse af CSR
  • Udvikling og opbygning af stor undervisningskapacitet og omfangsrigt undervisningsmateriale
  • Styrket omtale af CSR i medier og direkte kommunikation
  • Undervisning af godt 12.650 ledere og medarbejdere i CSR over hele landet

Som led i projektet blev der udviklet tre værktøjer: 

  • - få hjælp til at at identificere de områder indenfor CSR hvor I kan tilføje jeres kunder værdi, hvor i matcher jeres kunders tiltag, eller hvor jeres kunder foretager sig noget, som I ikke gør.
  • - få overblik over virksomhedens aktiviteter og omkostninger i forbindelse med miljø og arbejdsmiljø. 
  • - få overblik over virksomhedens aktiviteter og omkostninger i forbindelse med miljø og arbejdsmiljø.

Projektet blev gennemført af den tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen). Projektet var støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen (via Rummelighedspuljen) og den Europæiske Socialfond.