Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Principper for ansvarlige investeringer (PRI)

PRI's FN-støttede principper for ansvarlige investeringer er seks generelle retningslinjer for investorers arbejde med samfundsansvar

De seks FN-støttede principper i Principles for Responsible Investment (PRI) er blevet til et samarbejde mellem FN’s Global Compact, FN’s Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) og en række af verdens største investeringsselskaber.

Alle virksomheder med investeringsaktiviteter kan gøre brug af de seks principper, men virksomheder kan også vælge at tilslutte sig PRI. Virksomheder, der ikke har investeringer som sin kerneforretning, kan i stedet benytte de ti principper i Global Compact.

Investorer, der er medlem af PRI, omfatter institutionelle investorer, investeringsbanker og investeringsrådgivere. I dag har PRI 899 medlemmer, heraf 27 danske (maj 2011).  

Investorer, der har underskrevet PRI er forpligtet til at følge de seks principper og rapportere om deres arbejde.

 

De seks principper

  • investeringsanalysen og beslutningsprocessen
  • Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne
  • Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i
  • Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri
  • Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne
  • Investoren vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne

Der er tale om generelle principper, der kan efterleves gennem forskellige strategier. Det er altså op til den enkelte investeringsvirksomhed, hvordan den lever op til principperne, og hvor den vil fokusere sin indsats. Her er det en fordel at målrette aktiviteterne mod de områder, hvor problemer eller risici er størst.

For virksomheder, der ikke har investeringer som sin hovedforretning, har FN udarbejdet UN Global Compact, som opstiller ti overordnede principper for samfundsansvar i virksomhederne.

Andre retningslinjer

FN's principper er bredt formuleret og forhindrer ikke virksomheden i at følge andre principper og standarder, herunder OECD's retningslinjer for multinationale selskaber m.v.