Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projekt om partnerskaber mellem virksomheder og NGO'ere

Afsluttet projekt der satte fokus på samspillet mellem virksomheder og NGO’ere.

Mulighederne består i et ærligt samarbejde, hvor parterne hver især koncentrerer sig om det, de er bedst til, og fra start gør sig klart, hvad de ønsker at bidrage med, og hvad de gerne vil have ud af samarbejdet undervejs.

CSR-partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er rummer særlige muligheder for at opnå resultater sammen, som ingen af parterne kan nå hver for sig. Mulighederne består i et ærligt samarbejde, hvor parterne hver især koncentrerer sig om det, de er bedst til, og fra start gør sig klart, hvad de ønsker at bidrage med, og hvad de gerne vil have ud af samarbejdet undervejs.

Samfundsansvar bliver et stadig vigtigere konkurrenceparameter. Verden rykker tættere på, forbrugerne efterspørger bæredygtige produkter, og medarbejdere søger mod arbejdspladser med etiske holdninger. Disse krav kan virksomheder leve op til gennem en række forskellige initiativer, der langt fra alle behøver at involvere NGO’er. Partnerskaber er lettere sagt end gjort, og de tager tid. Til gengæld kan de udrette noget unikt for virksomheder, der på én gang oplever stigende krav om at være effektive i en lean organisation og samtidig optræde ansvarligt i forhold krav om miljømæssigt og socialt ansvar. For NGO’er drejer fordelene sig langt fra kun om finansiering. Alliancer med virksomheder ses i stigende grad som en genvej til eksempelvis miljøorganisationers realisering af egne klimavisioner.