Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Rambølls medansvar for projektparters krænkelser af menneskerettigheder

Casen beskriver, hvordan Rambøll som led i virksomhedens tilslutning til FN’s Global Compact har anerkendt en forpligtelse til at reagere, hvis der observeres krænkelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder forårsaget af andre projektparter.

Udfordring

DanWatch udgav i februar 2011 en kritisk rapport De skjulte slaver i Dubai. Rapporten kritiserede, at to entreprenører (Arabtech Construction og Al Haabtoor Leighton),som arbejdede på de samme projekter som Rambøll, havde gjort sig skyldig i alvorlige krænkelser af menneskerettigheder hos immigrant-bygningsarbejdere i Dubai. Rambøll havde ikke tidligere i sit arbejde med samfundsansvar haft fokus på forholdene hos projektparter, som Rambøll ikke havde kontrakt med. Rambøll har en kontraktlig relation til bygherrer, men ikke til entreprenørerne. I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten fra DanWatch tog en række danske medier sagen op under overskrifter som ”Rambøll anklages for slaveri”.

Fokus på løsninger

Rambøll anerkendte hurtigt, at man ikke havde været tilstrækkelig forberedt på, hvordan man skulle beskytte menneskerettigheder under FN’s Global Compact.. Rambøll måtte erkende, at man havde haft en ”blind vinkel”, hvad angår tredjeparts overholdelse af menneskerettigheder. I september 2011 lancerede Rambøll derfor politikken ”Obligation to Act” til alle koncernens medarbejdere og informerede mere end 5.000 kunder om den nye politik. Alle Rambølls medarbejdere er i dag forpligtede til at reagere, hvis de bliver bekendt med krænkelser af menneskerettigheder hos samarbejdspartnere og også hos tredjeparter i et projekt. I januar 2012 lancerede Rambøll endvidere en ”Suppliers’ Declaration”, som alle leverandører, underrådgivere og konsortium-partnere skal acceptere, når de indgår et samarbejde med Rambøll. De nye tiltag er i tråd med FN’s ”Guiding Principles on Business and Human Rights” fra 2011.

Central læring

  • Bevidsthed om hvor langt samfundsansvaret rækker. Det er vigtigt som virksomhed at være bevidst om, hvor langt samfundsansvaret rækker, og at det kan ændre sig over tid. Rambølls antagelse var, at ansvaret rakte til samarbejdspartnere som Rambøll var kontraktligt forbundet med. I dag er Rambølls medarbejdere forpligtede til at reagere, hvis de får viden om brud på menneskerettigheder hos bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører eller andre projektparter, også selv om der ikke er en kontraktlig relation.
  • Samfundsansvar skal integreres i eksisterende processer og systemer. Det er vigtigt at få integreret CSR-politikkerne i de eksisterende processer og systemer, så samfundsansvaret er en integreret del af forretningen.
  • I talesæt problemet overfor kunder. Vær ikke så bange for at italesætte problemet overfor kunder. Det anses for professionelt, at rådgiver også er opmærksom på den dimension.

Rambølls CSR rapport 2011

Rambølls Code of Conduct

DanWatch rapporten: De skjulte slaver i Dubai

 

Tidslinje

2011
17. februar 2011. Rambøll blev kontaktet af Dan Watch, der gjorde opmærksom på, at en rapport var på trapperne om to entreprenørers krænkelser af menneskerettigheder i Dubai. Entreprenørerne arbejdede på de samme projekter som Rambøll. Rambøll havde ikke før haft fokus på samfundsansvar hos samarbejdsparter, som Rambøll ikke havde en kontraktlig relation til.

2011
21. februar 2011. I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten fra DanWatch, tog en række danske medier sagen op under overskrifter som "Rambøll anklages for slaveri".

2011
Marts 2011. Rambøll indledte en dialog med Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Industri og International Federation of Consulting Engineer, som håndtering af tredjeparts samfundsansvar.

2011
September 2011. Rambøll lancerede politikken "Obligation to Act" til alle koncernens medarbejdere og informerede mere end 5.000 kunder om den nye politik. Alle Rambølls medarbejdere er i dag forpligtede til at reagere, hvis de bliver bekendt med krænkelser af menneskerettigheder forårsaget af enten samarbejdspartnere eller parter i et projekt.

2012
Januar 2012. Lancering af "Suppliers' Declaration" til alle leverandører, underrådgivere og konsortium-partnere.