Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Regeringens handlingsplan 2012-15: Ansvarlig vækst

I marts 2012 vedtog regeringen en handlingsplan for virksomheders samfundsansvar under overskriften "Ansvarlig vækst".

I marts 2012 vedtog regeringen en handlingsplan for virksomheders samfundsansvar under overskriften "Ansvarlig vækst".

Handlingsplanen sætter en ny retning for Danmarks CSR-indsats med 42 initiativer, som skal gennemføres fra 2012 til 2015. Handlingsplanen skal bidrage til, at vækst og ansvarlighed går hånd i hånd og dermed skaber værdi for både virksomheder og samfund. Det er en opgave, der involverer både erhvervsliv, forbrugere, investorer, organisationer, NGO’ere og det offentlige.

Et af hovedinitiativerne er etablering af en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Institutionen behandler sager om overtrædelser af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder – eksempelvis i forhold til menneskerettigheder eller arbejdsmiljø. Gennem mægling, dialog og konfliktløsning skal institutionen finde løsninger på krænkelser af eksempelvis menneskerettigheder.

Regeringens handlingsplan har fire indsatsområder:

  • styrke respekten for internationale principper
  • øge ansvarlig vækst gennem partnerskaber
  • øge gennemsigtigheden
  • fremme gode rammer for ansvarlig vækst gennem det offentlige.

Regeringens handlingsplan bygger på anbefalinger fra Rådet for Samfundsansvar.

Regeringens handlingsplan: