Kompostbudene / ReGreen

Kompostbudene, som også går under navnet Regreen, har som virksomhed udviklet sig til at fokusere på at skabe rum og læring omkring grønne kredsløb i byen.

  • Opdateret 4. september 2019

Kompostbudene / ReGreen

I begyndelsen tilbød Kompostbudene løsninger, hvorigennem boligforeninger kunne genanvende deres madaffald lokalt til at skabe grønne rum i deres gårde og et grundlag for dyrkning og grønne fællesskaber mellem beboerne. Gennem et samarbejde med aktivitetscenter Sundholm blev udsatte borgere herfra uddannet som kompostbude, der cyklede rundt og vedligeholdt komposten.

I sommeren 2017 begyndte Københavns Kommune at indsamle organisk affald, og det gav ikke længere mening for boligforeningerne at have abonnement hos Kompostbudene.

Virksomheden har derfor måtte afvikle denne del af forretningen, der nu blot eksisterer som oplysningsplatform på nettet. Dette skete i løbet af projektperioden.

”Grib de gode bolde, der bliver kastet til dig undervejs, for der kan opstå helt nye ting ud af det” - Stine Laurberg Hansen, grundlægger, Kompostbudene.

Projektet – hvad nu?

Projektet har herefter ændret sig til at handle om at undersøge, hvor virksomheden så skulle vende sig hen, efter at markedsgrundlaget for den oprindelige idé var forsvundet.

Virksomheden har udviklet sig til at fokusere på at skabe rum og læring omkring grønne kredsløb i byen. I løbet af projektet har Kompostbudene arbejdet med at udvikle forskellige pakker og tilbud til virksomheder, der gerne vil lave grønne tiltag.

Hvordan gik det?

Kompostbudene har arbejdet på at udvikle et partnerskab med Jysk Planteservice om at sælge løsninger til deres erhvervskunder, hvor der arbejdes med genanvendelse af grønt affald til kompostering og dyrkning af fx krydderurter lokalt hos virksomheden. Partnerskabet har endnu ikke båret frugt kommercielt, men fortsætter da det har været rigtig tæt på at lykkes.

Som et konkret resultat af projektet, har kompostbudene etableret Bertils Byhave i samarbejde med Aktivitetscenter Sundholm. Bertils Byhave er en åben byhave, der ligger ved siden af Sundholm på Amager og fungerer som mødested for områdets beboere, herunder både familier, børn fra lokale daginstitutioner og Sundholms brugere.

I byhaven er der fokus på grønne kredsløb, og haven fungerer som et interaktivt læringsmiljø, hvor bl.a. skoleklasser kan blive klogere på miljø, genanvendelse, kompostering og affaldssortering.

Kompostbudenes bedste råd

  1. Vær grundig i forventningsafstemningen og ansvarsfordelingen med dine partnere.
     
  2. Vær åben over for, at projekter ændrer sig undervejs og grib de gode bolde, der bliver kastet til dig undervejs.