Rockwool International A/S

Langsigtet og ansvarlig forretningsudvikling hos Rockwool International A/S skabes bl.a. gennem cirkulær økonomi, hvor der tages ansvar for produkternes livscyklus.

  • Opdateret 12. november 2019

Bæredygtig forretningsmodel

Sammenkobling mellem forretningsmodel og bæredygtighed er det bærende fundament i Rockwool International A/S’ kerneforretning og værdikæde.

Rockwool International A/S’ forretningsmodel fokuserer grundlæggende på, at stenuld produkter har en positiv indvirkning på samfundet. Rockwool International A/S’ CSR-indsats er forretningsdrevet og supplerer kerneforretningen, idet samfundsansvaret er tilpasset virksomhedens strategier, udfordringer og markedsrelationer.

Vi skal være bæredygtige samtidig med, at vi driver vores forretning. Den eneste måde, det får gennemslagskraft på, er ved at tage den forretningsmodel, vi har, og sørge for, at den er bæredygtig,” udtaler Dorte Vigsø, Senior Sustainability Advisor hos Rockwool International A/S.

CSR-indsatsen er forankret i Rockwools International A/S’ Group Sustainability og efterlever UN Global Compacts 10 principper. Samtlige leverandører skal underskrive Rockwool International A/S’ Code of Conduct og på nuværende tidspunkt har 94 pct. af leverandørerne allerede underskrevet. Leverandørernes opfyldelse af Rockwool International A/S’ Code of Conduct bliver evalueret, og i 2016 blev der foretaget 116 leverandørevalueringer.

Fokus på det væsentlige

Bæredygtighed handler for Rockwool International A/S om langsigtet og ansvarlig forretningsudvikling. Rockwool International A/S har derfor valgt at fokusere på hele værdikæden for at identificere virksomhedens væsentligste risici for negativ påvirkning samt interessante muligheder for at maksimere positive påvirkninger.

Rockwool International A/S har identificeret produktudvikling og produktanvendelse som et væsentligt indsatsområde, hvor virksomheden har gode forudsætninger for at reducere negative påvirkninger og maksimere positive påvirkninger på miljø, mennesker og samfund. 

Rockwool International A/S’ isoleringsløsninger bidrager til bæredygtigt byggeri, som måles på tre dimensioner: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. Ifølge Dorte Vigsø, Senior Sustainability Advisor hos Rockwool International A/S, bidrager produkterne til vedvarende energibesparelser og vedligeholdelsesfri løsninger og fremmer brandsikkerhed samt bedre indeklima. Stenuld er desuden et genanvendeligt produkt med et lavt energi- og vandforbrug i produktets samlede livscyklus.

På den ene side har Rockwool International A/S’ produkter en positiv påvirkning på miljø og klima, da de bidrager til at løse en samfundsmæssig udfordring inden for klimaområdet. På den anden side er produktionsprocessen meget energikrævende, idet det kræver høje temperaturer at smelte sten om til fibre. Den energikrævende produktion medfører derfor en negativ påvirkning på miljøet.

Rockwool International A/S har løbende fokus på at reducere produktionsprocessens miljøbelastning gennem energibesparelser i produktionen, intensiveret genbrug og CO2-reducerende produkter. Ressourceeffektivisering reducerer omkostninger og miljøpåvirkning. Geninvestering og udvikling af bæredygtige produkter og tiltag skaber samtidig nye markedsandele for virksomheden. 

Cirkulær økonomi – et systemisk ansvar

Genanvendelse af byggematerialer er en grundsten i Rockwool International A/S’ forretningsmodel. Rockwool International A/S har erklæret to mål frem mod 2030: at reducere eget produktionsaffald med 85 pct. og tilbyde genanvendelsesordninger til deres kunder i 30 lande, hvoraf de 15 ordninger skal være etableret i 2025.

For Rockwool International A/S er cirkulær økonomi en grundlæggende måde at drive forretning på. Cirkulær økonomi bidrager til løsning af et affaldsproblem samtidig med, at det reducerer frembringelse af råvarer og reducerer udgifter.

Cirkulær økonomi er en god måde for os at forklare de positive samfundsmæssige aspekter, der er forbundet med det fundamentale i vores forretningsmodel,” forklarer Dorte Vigsø, Senior Sustainability Advisor hos Rockwool International A/S.

Som eksempel nævner hun, at Rockwool International A/S har fokus på byggeaffald, fordi det udgør et miljømæssigt problem i byggesektoren. Fraskær af stenuldsprodukter fra fx taglægning tages tilbage fra byggepladserne og genanvendes i nye produkter. Det samme sker ved renovering eller nedrivning af bygninger og huse, hvor brugt isolering indsamles og genanvendes i fremstilling af ny isolering.

Tre gode råd fra Rockwool International A/S

Tre gode råd fra Rockwool International A/S

  • Kig på hele virksomhedens værdikæde fra vugge til grav.
  • Fokusér på virksomhedens væsentligste påvirkninger, og prioritér først dem, der giver forretningsmæssigt mening.
  • Tænk de forretningsstrategiske mål og bæredygtighedsmålene sammen.

Om Rockwool International A/S

Rockwool International A/S er en af verdens førende producenter af produkter baseret på stenuld.

Rockwool International A/S leverer isolerings- og systemløsninger til byggesektoren, gartneri- og transportsektoren.

Organisationen har hovedkontor i Hedehusene med over 10.000 ansatte og opererer i 37 lande med 28 fabrikker fordelt på tre kontinenter (Europa, Nordamerika og Asien).

Læs mere om Rockwool International A/S' CSR-indsats:

CSR-rapportering i 24 danske virksomheder

Hent inspiration i analysen, som omhandler 24 af de største danske virksomheders overholdelse af reglerne om rapportering af samfundsansvar.  

Casen fra Rockwool International A/S er et udpluk af analysen.

Læs analysen 'CSR-rapportering i 24 danske virksomheder' (pdf).