Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sadolin East Africa Ltd. (Kenya) & AkzoNobel

Arbejdsmiljøforbedringer og CSR ledelse styrker relationen til kunder og licenshaver.

Sadolin East Africa (EA) var oprindeligt et datterselskab til den danske virksomhed Sadolin og Holmblad. I dag er virksomheden kenyansk ejet og producerer Sadolin maling på licens fra AkzoNobel, der opkøbte Sadolin og Holmblad i 1980.

Sadolin EA har under SUSBIZ valgt at fokusere særligt på udfordringer indenfor sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Der er investeret i nye ventilations- og brandslukningssystemer samt korrekt beskyttelsesudstyr til medarbejdere, og der gennemføres regelmæssig medarbejdertræning i sikkerhed og sundhed. Indsatsen er fulgt op af nye politikker og procedurer på området, der sikrer en ensartet og langsigtet indsats, hvor alle medarbejdere er involveret.

Arbejdstagerrettigheder er blevet forbedret med længere kontrakter og bedre forhold for løsarbejdere. Det har forbedret medarbejdernes engagement og samarbejdet mellem løsarbejdere og fastansatte. AkzoNobel har været med i hele processen og brugt SUSBIZ Kenya programmet til at løfte Sadolin EA til et internationalt niveau for arbejdsmiljø, miljøbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder.