Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

schmidt hammer lassen architects

schmidt hammer lassen architects arbejder ud fra visionen om, at arkitekturen skal optimere værdien af brugerens rum. Det overordnede mål er at forbedre eksisterende standarder for moderne bygninger ved at udvikle nye metoder og yde professionel rådgivning om innovative, bæredygtige og grønne løsninger til byggeriet. Denne vision er også kernen i virksomhedens CSR politik.

Schmidt hammer lassen architects blev stiftet i 1986 og er i dag en af Skandinaviens største og mest prisvindende arkitektvirksomheder. Virksomheden har kontorer i Aarhus, København, London og Shanghai og beskæftiger ca. 140 medarbejdere.

Hos schmidt hammer lassen architects er tilgangen til CSR forankret i arkitekturen. Gennem det professionelle arkitektfaglige virke, kan virksomheden for alvor udforske nye muligheder og skabe væsentlige forandringer. schmidt hammer lassen architects tilsluttede sig i 2008 FN’s Global Compact, der i dag udgør rammen for virksomhedens CSR politik.

Som led i den arkitektfaglige vision om at fremme udviklingen indenfor bæredygtigt byggeri har virksomheden gennem en årrække opbygget specialiserede videngrupper. Videngrupperne er engageret i professionelle netværk – eksempelvis ekspertgruppen bag den nye danske certificeringsstandard DGNB-DK. Desuden er en række nøglemedarbejdere uddannet og certificeret indenfor anerkendte, internationale certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri: BREEAM, LEED, DGNB international og C2C.

Energibevidst formgivning

schmidt hammer lassen architects’ kontorbygning Krystallen for Nykredit er et vellykket eksempel på energibevidst formgivning..Bygningen fremstår som en klar geometri i glas, der i et let og krystallinsk udtryk svæver over pladsen ved kun at støtte på ét punkt og én linje. Byggeriet kombinerer en helt transparent kontorbygning med et usædvanligt lavt energiforbrug på 70 kWh pr. kvadratmeter, hvilket betyder, at bygningen bruger 25 procent mindre energi, end kravet er i den eksisterende lovgivning. Taget er dækket med højeffektive solceller, der genererer 80.000 kWh om året.

Bygningens mange-facetterede glasfacade spejler både dagslys og de umiddelbare omgivelser, og de dobbelte ruder udgør også en integreret solafskærmning, der giver bygningen mulighed for at tilpasse sig de skiftende lysforhold. Hertil kommer, at de udvendige ruder er dekoreret med et diskret silkeprint, der afskærmer for solens stråler og samtidig skaber atmosfære indenfor som udenfor.

Regnvand indsamles og genbruges overalt – f. eks. i bygningens toiletter, mens havvand bruges til ekstra afkøling. Bygningen arbejder med et hybridventilationssystem, som bruger natkøling. Den naturlige ventilation ledes gennem den dobbelte facade og ud gennem atriets to ovenlysvinduer, hvorved optimale indre temperaturer opretholdes – og et sundt fysisk arbejdsmiljø sikres for de ca. 300 medarbejdere.

Bygningens indre imødekommer arbejdspladsens behov for funktionalitet, fleksibilitet og effektivitet ved at etagernes disponering giver mulighed for at indrette åbne kontorer, lukkede/private cellerums kontorer eller mødelokaler efter behov.

Byggeriet er præmieret med en LEAF Award samt en European Steel Award og blev i 2012 kåret Årets Byggeri i kategorien ”Kontor Byggeri” af verden største arkitektur-netværk ArchDaily.

Læs mere på: http://shl.dk/dan/#/home/about-architecture/commercial/krystallen-og-skyen/description