Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

SCT Transport A/S

SCT Transport A/S er en af Sjællands største transportører og har med kloge investeringer, information, klare mål og visioner bevist, at arbejds- og miljøpolitik kan være en aktiv medspiller i det daglige. Filosofien er, at virksomheden hele tiden kan blive bedre.

SCT Transport er blandt landets største transportvirksomheder indenfor entreprenør-, container- og krankørsel. I dag er der 250 ansatte, og virksomheden råder over 400 køretøjer.

SCT Transport prioriterer en ansvarlig omgang med ressourcerne, uanset om det gælder skadelige partikler, materiel eller mennesker, og bestræber sig på at levere de bedste resultater på området i transportbranchen.

Virksomheden arbejder tæt sammen med kunder i alle spørgsmål om miljøpåvirkninger, trafiksikkerhed og arbejdsmiljøet. SCT Transports holdning er, at samfundet skal være tilfreds med og stolt af en virksomhed med medarbejdere og ledelse, der konstant fokuserer på at efterlade mindst mulige skadelige partikler, unødig nedslidning og arbejdsrelaterede uheld i trafikken.

Klare mål og visioner

SCT Transport har formuleret klare miljømål, der kan arbejdes efter: Reducering af brændstofforbrug med 6 % årligt (målt i l/km), stigning af kapacitetsudnyttelsen med 2 % pr. år pr. køretøj og minimering af vand og kemikalieforbrug med 2 % pr .år. Samtidig gør de små ting i det daglige på kontorerne en forskel i fx energiforbruget - uvanerne ses efter i sømmene og der slukkes for lys og strøm, når der er unødvendigt forbrug.

Højere nyttelast giver miljømæssige besparelser

Virksomheden er frontløber i branchen, når det gælder om at minimere udledningen af skadelige stoffer fra virksomhedens transport. Det sker blandt andet ved monitorering af køretøjer og gennem optimering af vognparken.

Virksomheden var blandt de første, der anskaffede 40 nye vogntog tilpasset de nye vægtgrænser med op til 54 ton totalvægt. Det betyder, at nyttelasten er steget med næsten 6 ton pr. transport. Dermed bliver hver femte til sjette tur overflødig. I forbindelse med Metro-projektet i København har denne investering givet en betydelig miljømæssig besparelse pr. transporteret ton gods.

Strømlinet planlægning og undervisning

Når tom-kilometerne skal begrænses mest muligt kræver det både en strømlinet planlægning i den daglige disponering og at den enkelte chauffør kender til optimal udnyttelse af brændstoffet. Virksomhedens køretøjer er derfor udstyret med automatisk stop ved mere end to minutters tomgangskørsel og chaufførerne undervises i miljørigtig kørestil.

Hensynet til medtrafikanter og medmennesker er også i højsædet hos SCT Transport, og derfor er undervisning af skolebørn en vigtig del af virksomhedens ansigt udadtil.