Settlementet

Saxogade er en livlig, grøn og social handelsgade på Vesterbro i København, hvor Settlementet driver en café og fire butikker.

  • Opdateret 4. september 2019

Settlementet har lavet socialt arbejde på Vesterbro i mere end hundrede år og har drevet ”sidegadeprojektet” i Saxogade siden 1980erne. Men befolkningssammensætningen på Vesterbro har ændret sig meget, og derfor har der været brug for at gøre noget nyt i Saxogade. I Saxogade driver Settlementet en café og fire butikker.

Målet er at gøre Saxogade til en livlig handels- og cafégade med tre bundlinjer (en økonomisk, en social og en miljømæssig) - og at være bæredygtig på alle tre bundlinjer. Nogle af butikkerne skal kunne løbe rundt hovedsageligt baseret på omsætning, mens andre vil skulle finde alternativ finansiering til arbejdet med borgerne.

”Find ud af, hvad det er for et socialt problem, du vil løse og lad det afgøre din forretningsmodel” - Margrethe Wivel, forstander, Settlementet.

Projektet – forretningsudvikling i Saxogade

Projektet skulle støtte udviklingen af de butikker, Settlementet selv driver i Saxogade. Målet har været at gøre butikkerne økonomisk bæredygtige og samtidig holde fokus på de to andre bundlinjer. Der er blevet arbejdet med almindelige butiksredskaber - fx aktivitetsplaner og fokus på kampagner og sæsonvarer. Derudover har der været stort fokus på kunderne og det at skabe et fællesskab, hvor både kunder, frivillige og tilknyttede borgere deltager.

Der skelnes mellem to typer butikker. Nogle af butikkerne har eksisteret i længere tid, men arbejder med at introducere en mere kommerciel tilgang. Andre butikker er startet med kunden og det kommercielle som udgangspunkt og har derefter fået koblet borgerpladser på.

Hvordan gik det?

Der er kommet meget liv i Saxogade, og der arbejdes intensivt med den grønne og den økonomiske bundlinje (det sociale arbejde er der styr på). Økonomisk er ingen af butikkerne i mål, selvom det går i den rigtige retning.

Samtidig har nogle af butikkerne en profil ift. borgerarbejdet (fx arbejdstempo), der gør, at de altid vil have brug for anden støtte. Men projektet har givet gaden et stort skub i den rigtige retning.

Settlementets bedste råd

  1. Find ud af, hvad det er for et socialt problem, du vil løse, for det er med til at bestemme forretningsmodellen. Hvilken type borgere skal være involveret? Hvilken type forretning passer til det? Kan forretningen finansiere borgerarbejdet – eller skal der søges andre midler til det?
     
  2. Hold øjet på bolden. Find et redskab, der kan sørge for, at du er på rette vej. Sørg for at følge op på progressionen regelmæssigt med simple værktøjer.
     
  3. Fokuser på én ting ad gangen.