Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Signature Myanmar

Gennem samarbejde og dialog med leverandører og et solidt netværk inden for turisme bidrager Signature Myanmar til at fremme gode arbejds- og levevilkår for lokale burmesere. Skabelse af flere lokale jobs er et af nøgleordene.

Turisme skaber nye jobs

Turisme har et stort potentiale i forhold til at skabe nye job og bedre indtægter til rigtig mange mennesker i Myanmar.

Astri Hole Frederiksen, ejer af Signature Myanmar:

Jeg mener, vi har et ansvar i turisme-sektoren for, at de penge, vi generer, bliver spredt så meget ud blandt befolkningen som overhovedet muligt. Vi vælger fortrinsvis hoteller med lokal forankring, hvor mange af de ansatte kommer fra lokalområdet. Det er vigtigt, at de lokale føler en form for ”ejerskab” til den udvikling der sker, så de ikke oplever, at det er folk udefra, der kommer og sætter sig på det hele.

"Ordentlighed i alt, hvad vi gør"

Turisme-sektoren er ofte forbundet med massive CSR-udfordringer relateret til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Samfundsansvar handler om at identificere de områder, hvor virksomheden kan minimere sine negative påvirkninger og gøre en positiv forskel for landet og befolkningen.

Signature Myanmar er helt bekendt med, hvilke konkrete udfordringer, der er forbundet med at arbejde med turisme i det nye Myanmar. Overraskende lyder vurderingen på, at turisme i Myanmar foregår mere ansvarligt med langt færre CSR-udfordringer, end man umiddelbart skulle tro.

Signature Myanmar har ikke en nedskreven CSR-politik, idet samfundsansvar bliver drevet af ejerens holdning til forretningsetik og udspringer af en dyb indsigt i det burmesiske samfund og kultur.

Samfundsansvar handler kort sagt om "Ordentlighed i alt, hvad vi gør". Det gælder om at udvise samfundsansvar i forhold til medarbejdere, forretningspartnere, og til at bidrage til en bæredygtig økonomisk udvikling i Myanmar.

Tillid, respekt og ansvar er vigtige kulturelle koder

Signature Myanmar består af et lille team af en udenlandsk direktør, en General Manager og fem lokale medarbejdere. Virksomheden kontor i det centrale Yangon. Der er desuden et stort netværk af freelance guider, som har en licens fra Ministry of Tourism, der beviser, at de har bestået en certificeret eksamen i turisme.

Medarbejderne betales alle godt i sammenligning med andre lokale virksomheder. Men et er løn, noget andet er udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Derfor lægger man stor vægt på, at der er respekt, tillid og tryghed mellem medarbejderne og ledelse. En eventuel kritik bliver formidlet på en måde, så ingen oplever ”tab af ansigt".

Astri Hole Frederiksen, ejer af Signature Myanmar:

På kontoret er vi nærmest som en lille familie. Vi behandler hinanden ordentligt med stor respekt og forståelse. I et land uden offentlige hjælpe- og forsikringsordninger skal man som chef og ejer være klar over, at man har et ansvar for ens medarbejdere, der rækker udover arbejdspladsen.

Astri har boet i Myanmar i en årrække og har en stor forståelse for de kulturelle koder, der er så vigtige for at skabe gode relationer mellem ledere og medarbejdere.


> Signature Myanmars hjemmeside
> Responsible Tourism Policy, Myanmar

 
 

Tre gode råd

  • Tag kontrol over hele din værdikæde - langvarige og personlige relationer til dine samarbejdspartnere er nøglen til at kunne påvirke også deres virksomheder i ansvarlig retning.
  • Behandl dine medarbejdere med tålmodighed, respekt og tillid - både i forhold til tryghed, omgangstone og aflønning.
  • Sørg for at sprede dine forretningsaktiviteter ud, så lokalbefolkningen får så stor gavn som muligt ud af turismen.