Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

SMV’er arbejder med FN’s verdensmål

Find inspiration hos syv danske SMV’er fra forskellige brancher, der på hver deres måde bruger FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i deres forretning.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål, der tilsammen skal pege os i retning af en bæredygtig fremtid. Dansk erhvervsliv består langt overvejende af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og derfor spiller disse virksomheder en central rolle i opfyldelsen af målene.

Men hvordan kan små og mellemstore virksomheder bidrage? Og hvad kan de selv konkret få ud af de store, globale og ambitiøse mål?

I efteråret 2017 har Erhvervsstyrelsen samarbejdet med Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) om at udbrede og aktualisere FN’s verdensmål over for små- og mellemstore danske virksomheder. Det har bl.a. udmøntet sig i syv cases.

Inspirationsvideoer

Her kan du se, hvordan to virksomheder arbejder med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. 

MonkeyGlasses – bæredygtig brilleproduktion

KLS Pureprint - omstilling til kemifri emballage og tryk