Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Social ansvarlighed sikrer sammenhængskraft i fodboldklubben FC Midtjylland

Hos den børsnoterede fodboldklub FC Midtjylland har man som én af de første sportsklubber i Danmark valgt at integrere social ansvarlighed i klubbens forretningsstrategi. Det giver god økonomisk mening at sikre et sundt sports- og arbejdsmiljø og samtidig understøtte det midtjyske lokalsamfund, som klubben er en del af.

Formålet med FC Midtjyllands (FCM) arbejde med social ansvarlighed er at understøtte klubbens daglige aktiviteter og samtidig styrke relationen til klubbens tilhængere. Det medvirker til at skabe en fælles stolthedsfølelse blandt tilhængerne, der ikke alene er baseret på klubbens sportslige resultater, men også på aktiviteter uden for banen. Tilhængernes støtte og opbakning er central for klubbens sammenhængskraft, særligt i de perioder, hvor det ikke går så godt på grønsværen. FCM har derfor i løbet af de seneste år arbejdet på at kortlægge og systematisere klubbens arbejde med CSR. Én af de grundlæggende opgaver har her været at finde frem til selve kernen i klubbens rolle i lokalsamfundet, og hvad der skaber værdi. Og det fokus har gjort, at tidligere enkeltstående CSR-aktiviteter og projekter er blevet sløjfet til fordel for et mere værdidrevet fokus på tre kerneområder i FCM; Regionen, Unge og uddannelse, samt Frivillighed.

FCM vil give tilbage til lokalområdet

At tage et socialt ansvar for den region, som FCM er del af, er hjerteblod for sportsklubben. FCM samarbejder i dag med 158 mindre fodboldforeninger spredt over hele Midt- og Vestjylland. Klubben har en kontaktflade med over 30.000 fodboldspillere i alle aldre, med en overvægt af børn og unge. Af samme grund er en stor del af FCMs CSR-indsats fokuseret på de unge spillere og at uddanne dem i forhold til det sportslige og sportsglæde. Håbet er, at kunne videregive sunde værdier såsom sammenhold, viljestyrke og fodboldglæde til unge spillere som næste generation af fodboldspillere. Samtidig støtter FCM foreningerne ved bl.a. at sørge for, at klubberne får træneruddannelse og inputs fra professionelle, så det generelle fodboldniveau hæves i regionen. Gennem den tætte relation til foreningerne ønsker FCM at støtte op om lokalsamfundet og sikre social forankring, forandring og fællesskab.

Frivillighed er en del af kernen

FCM samarbejder løbende med over 5000 engagerede frivillige, der bl.a. varetager trænerposterne i de lokale sportsforeninger og hjælper til under kampene på MCH Arena i Ikast. De frivillige får bolden til at rulle i de lokale klubber og til kampene, og frivillighed er derfor én af FCMs absolutte hjertesager:

Det er et privilegie for os, at så mange i lokalsamfundet involverer sig i det frivillige arbejde og på den måde tager del i FC Midtjylland. Det er jo bestemt ikke en selvfølge. Vi er meget stolte af, at vi gennem vores frivillige medarbejdere har så mange ambassadører for vores klub”, udtaler Søren Märcher, Brand Manager hos FCM.

For at gøre CSR til en integreret del af de daglige aktiviteter udarbejder FCM bl.a. en introduktionshåndbog, der skal uddeles til alle frivillige medarbejdere. Ofte er det frivillige medarbejdere, man møder på stadion og i andre dele af klubbens eksterne funktioner, og de frivillige er derfor vigtige repræsentanter for klubben. Introduktionsbogen skal understøtte, at de frivillige ved, hvilke værdier FCM står for, og at de føler sig klædt ordentligt på til deres opgaver.