For socialøkonomiske virksomheder

Læs om hvordan socialøkonomiske virksomheder kan vælge at lade sig registrere som 'Registreret Socialøkonomisk Virksomhed' (RSV) og hvad det indebærer.

 • Opdateret 4. november 2019

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)

Det er frivilligt om socialøkonomiske virksomheder vil lade sig registrere som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV). Men de virksomheder, som er registreret skal følge nogle krav. Samtidig får de mulighed for at anvende det særlige RSV-logo.  Her kan du læse mere om socialøkonomiske virksomheder og registreringsordningen.

Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finde svar på udfordringer som miljø og sundhed. Så har du en socialøkonomisk virksomhed.

Socialøkonomiske virksomheder er en relativ ny og anderledes måde at tænke virksomhed på. Den adskiller sig fra fx frivilligt arbejde ved at sælge produkter og serviceydelser til det offentlige, andre virksomheder eller private forbrugere.

En socialøkonomisk virksomhed bruger samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som andre virksomheder, men der er også forskelle.

Socialøkonomiske virksomheder ser udsatte som en ressource 

En socialøkonomisk virksomhed bliver ofte grundlagt af ildsjæle og iværksættere, der ser et socialt eller samfundsmæssigt problem. De bruger størstedelen af deres indtjening og overskud på at hjælpe både på et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan inden for bl.a.

 • Sociale forhold og beskæftigelse 
 • Miljø og sundhed 
 • Kultur 

Skaber arbejdspladser og velfærd 

Ved at tænke innovativt kan socialøkonomiske virksomheder tilbyde anderledes arbejdspladser. De ser socialt udsatte som ressourcer, der kan bidrage aktivt til samfundet. Med ”udsatte” menes borgere, der på grund af sociale problemer - fx misbrug eller hjemløshed - eller fysiske og psykiske handicap har svært ved at få et arbejde på almindelige vilkår. 

Socialøkonomiske virksomheder skaber også mere velfærd og udvikler svar på de udfordringer, vores samfund står over for. 

Fx ved at:

 • Forebygge sygdom 
 • Modvirke social eksklusion 
 • vUdvikle løsninger, der beskytter miljøet 

EU’s definition af socialøkonomiske virksomheder

I EU’s definition af socialøkonomisk virksomhed, lægges der vægt på, at virksomheden har et socialt formål, at overskud primært reinvesteres til sociale formål og at virksomheden ledes socialt ansvarligt. 

Registrerede socialøkonomiske virksomheder 

Et dansk bud på en definition kan findes i den frivillige registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder. For at lade sig registrere, og kalde sig Registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV), skal virksomheden leve op til 5 kriterier, som fremgår af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Ordningen for registrering af socialøkonomiske virksomheder giver dig mulighed for at markedsføre dig som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV).

Med registreringen gør du det let for kunder, investorer og andre at finde din virksomhed og få vished for, at du arbejder på en måde, der er samfundsgavnlig. Kontrollen er samtidig din og dine kunders garanti for, at der ikke er virksomheder, der kalder sig registrerede socialøkonomiske virksomheder uden at leve op til kravet om social håndtering af overskud, som er et af kriterierne for at kalde sig RSV.

Du kan læse om, hvilke virksomhedsformer der kan registrere sig i vejledningen på erhvervsstyrelsen.dk.

Hvem kan være Registreret socialøkonomisk virksomhed?

For at kalde sig Registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV), skal virksomheden leve op til 5 kriterier, som fremgår af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. De fem kriterier er: 

 1. Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab. 
 2. Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning. 
 3. Uafhængighed af det offentlige: Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden. 
 4. Inddragende og ansvarlig ledelse: Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.  
 5. Social overskudshåndtering: Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer. 

Derfor skal du registrere din socialøkonomiske virksomhed 

Der er 3 grunde til at registrere din socialøkonomiske virksomhed: 

 • Du får papir på, at din forretning drives med et socialt formål 
 • Du får nye muligheder for finansiering, salg og samarbejder 
 • Du bliver en del af et stærkt brand for socialøkonomiske virksomheder

Registreringen kan være en fordel hvis for eksempel en kommune anvender sociale klausuler i udbud og indkøb, der forudsætter at en leverandør skal være en socioøkonomisk virksomhed. Her kan en registrering være dokumentationen for, at din virksomhed er socialøkonomisk.

Ordningen er frivillig

Det er ikke et krav for socialøkonomiske virksomheder at registrere sig – man må stadig kalde sig socialøkonomisk uden registrering. Det er kun betegnelsen ’registreret socialøkonomisk virksomhed’, som loven beskytter. 

Du har heller ikke pligt til at registrere dig som socialøkonomisk virksomhed, selv om du lever op til kriterierne. Det er dit eget valg.

Det er også muligt at afregistrere din virksomhed på Virk, hvis det viser sig, at registrering ikke er det rigtige for dig. Det overskud, du har tjent, imens du var registreret, skal dog fortsat håndteres i henhold til lovens betingelser.

Straffebestemmelser giver sikkerhed 

Det er ulovligt og kan straffes med bøde at kalde sig for registreret socialøkonomisk virksomhed uden at være registreret. Det samme gælder brug af overskud på en måde, der er i strid med kravet om social håndtering. Det sikrer tillid og forhindrer eventuel mistanke om, at virksomhedens ejere ’bare stikker pengene i egen lomme’.

Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen og står for kontrollen 

Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer din registrering som socialøkonomisk virksomhed. Ligeledes er det Erhvervsstyrelsen, der fører kontrol med, at de registrerede virksomheder lever op til lovens krav. Det er i forvejen Erhvervsstyrelsen, der administrerer virksomhedernes registrering i det centrale virksomhedsregister (CVR), hvor du også finder de virksomheder der er registreret som socialøkonomiske. På den måde kan både virksomheder, samarbejdspartnere og kunder være sikre på, at reglerne er overholdt, og at virksomhederne lever op til de sociale formål. 

  Hvilke virksomheder kan registrere sig? 

  Du kan registrere din virksomhed, hvis det er et: 

  • Aktieselskab (A/S)
  • Anpartsselskab (ApS)
  • Partnerselskab (P/S)
  • Iværksætterselskab (IVS)
  • Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A)
  • Andelsselskab (-forening)
  • Interessentskab (I/S), kommanditselskab (K/S)
  • Erhvervsdrivende fond (ERF)
  • Forening med begrænset ansvar (F.m.b.A)
  • Almindelig Forening
  • Frivillig Forening

  Hvad skal du indberette ved registrering?

  • At virksomhedens sociale formål står i din virksomheds vedtægter eller i virksomhedens stiftelsesdokument eller en aftale mellem ejerne, hvis din virksomhed ikke har vedtægter.
  • At virksomheden driver erhverv: Det kan du gøre ved at indsende din årsrapport, hvis du har én. Hvis du endnu ikke har en årsrapport, skal du beskrive dine aktiviteter, og hvor stor en del af din omsætning – eller forventede omsætning – der kommer fra salg af varer eller tjenesteydelser. 
  • At virksomheden er uafhængig af det offentlige: Det kan du eksempelvis dokumentere ved at sende dokumentation for, hvordan din bestyrelse bliver udpeget. Du skal herudover beskrive, hvilken indflydelse det offentlige eventuelt har på virksomhedens drift og ledelse.
  • At virksomheden er ansvarlig og inddragende i sit virke: Du skal beskrive, hvordan virksomheden er ansvarlig og inddragende – eller en plan for det, hvis du er nystartet.
  • At virksomhedens overskud håndteres socialt: Her kan du indsende din årsrapport eller beskrive, hvordan virksomheden planlægger at anvende sit overskud.

  Markedsføring - og brug af RSV-logo

  Som registreret socialøkonomisk virksomhed kan du frit anvende RSV-logoet i dine forskellige materialer såsom i din eksterne markedsføring.

  Er du registreret som socialøkonomisk virksomhed, kan du via linket i boksen herunder downloade og benytte logo-pakken. I den zip-komprimerede mappe finder du logoet i forskellige formater, og du kan vælge mellem en farvet og en sort/hvid variant. Vær opmærksom på, at eps-filerne skal åbnes i programmer som fx Photoshop.

   

  Hent logo-pakke for Registreret Socialøkonomisk Virksomhed