Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Socialt engagement

Socialt engagement handler om at tage socialt ansvar for egne medarbejdere og for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan foregå som forebyggelse, fastholdelse og indslusning.

Socialt engagement angår den del af CSR-feltet, som handler om virksomhedens egne medarbejdere og om ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet har problemer ud over ledighed – fx misbrug, plettet straffeattest, sygdom, handicap, sprogvanskeligheder m.m.

Eksempler på indsatser, som virksomheder gør under overskriften socialt engagement, er:

  • at sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne nedslides (forebyggelse)
  • at tilrettelægge arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have på grund af fx stress, sygdom eller krise (fastholdelse)
  • at åbne dørene for ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejdsprøvning, løntilskud eller jobs på ordinære vilkår (indslusning).

Der er tale om indsatser, som virksomhederne gør ud over det, de er forpligtet til i lovgivningen. Du kan læse mere om indsatserne forebyggelse, fastholdelse og indslusning ved at klikke i menuen til venstre.

Socialt engagement betaler sig

Virksomheden giver en hånd til lokalsamfundet ved at tage et socialt ansvar – men det er samtidig en investering i virksomheden, der betaler sig på den lange bane.

Undersøgelser viser, at virksomheder med en tydeligt ansvarlig profil har lettere ved at tiltrække såvel kunder som nye medarbejdere. At medarbejdernes engagement, tryghed og sammenhold styrkes. Og at socialt ansvar som følge af blandt andet de offentlige støtteordninger til mentorer, løntilskud osv. ikke går ud over bundlinjen. 

Socialt ansvar kan således være en konkurrenceparameter og en måde at positionere sig på.

De største fordele opnås, når det sociale ansvar bliver en del af virksomhedens strategi. Derfor kan det være en god idé at sætte klare mål og kommunikere om virksomhedens tiltag – både eksternt og internt.

Vil du vide mere?

Find værktøjer hos Cabi. Konkrete værktøjer til konkrete udfordringer.

Cabiweb.dk – bedre arbejde til flere. Viden og netværk omkring socialt ansvar for virksomheder og jobcentre.

VirksomhedsnetværkCabi - lær af andre og del dine erfaringer. Få redskaber til socialt ansvar gennem VirksomhedsnetværkCabis gratis erfa-grupper og arrangementer.

Find dit jobcenter. Det er vigtigt med en god relation til jobcenteret, der kan blive en stærk sparringspartner i virksomhedens arbejde med socialt ansvar.