TDC Group

Interessentdialog er en naturlig del af TDC Group’s kerneforretning. Ved at inddrage relevante interessenter fokuseres kræfterne på de væsentligste emner i forbindelse med bæredygtighed og ansvarlighed.

  • Opdateret 12. november 2019

Interessentdialog skærper fokus

Som telekommunikationsvirksomhed har TDC Group kontaktflader på tværs af samfundet og interaktion med en bred vifte af interessenter, herunder privatkunder, erhvervskunder, leverandører, myndigheder samt politiske interessenter.

Interessentdialog er en vigtig del af virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Dialogen bidrager til at skærpe organisationens fokus inden for bæredygtighed og ansvarlighed samtidig med at virksomhedens evne til at adressere samfundsmæssige udfordringer styrkes.

TDC Groups CSR-rapport indeholder en interessentmatrix, der præsenterer hvilke typer af interessenter virksomheden er i dialog med. Tabellen giver overblik over de engagerede interessenter såvel som eksempler på former for interessentdialog. Farvekoder indikerer hyppighed for interaktion med de enkelte interessentgrupper.

Rapporten er desuden brugervenlig, idet den kan læses på både dansk og engelsk på virksomhedens hjemmeside.

Struktureret og løbende dialog

TDC Groups interessentdialog er formaliseret og struktureret. TDC Group indsamler data via årlige medarbejderundersøgelser og månedlige befolkningsundersøgelser, som bruges forretningsstrategisk og til at fokusere CSR-indsatsen. Disse undersøgelser skaber endvidere opmærksomhed om virksomhedens samfundsansvar internt og eksternt.

Udover den formaliserede dialog foregår der løbende dialog med kunder og øvrige interessenter som en del af den almindelige forretningsmæssige kontakt. Disse input opsamles fx via Facebook, læserbreve i aviser og over telefonen via kundeservice eller i en af TDC Groups butikker.

TDC Group konsulterer desuden sine interessenter, når der udarbejdes væsentlighedsvurderinger. Interessentdialogen medvirker til at TDC Group kan identificere relevante emner i forhold til samfundsansvar. Processen tager udgangspunkt i dialog med de ansatte i organisationen og ved inddragelse af eksterne interessenter.

Åbenhed overfor interessenternes input

For TDC Group er det værdiskabende at være lydhør overfor interessenternes forventninger til virksomhedens samfundsansvar samt agere derefter. Det er en måde, hvorpå organisationen kan opsamle input og forstå, hvilken betydning forskellige samfundsrelaterede emner kan have for forretningen.

Det er en fordel, at have så god forståelse for sine interessenter som muligt. At kunne forstå, hvad det er, der er udfordringen og hvordan interessenterne mener, at vi som virksomhed bør og ikke bør agere. På den måde kan vi bedre ramme rigtigt og gøre det, der er behov for,” udtaler Benjamin Alberti, CSR-chefkonsulent hos TDC Group.

Interessentdialog har ført til ændringer i TDC Groups praksis. I et samarbejde med en gruppe IT-frivillige fra Ældresagen fik TDC Group fx forslag til, hvordan virksomheden kunne bidrage til indsatsen med at styrke ældres IT-kompetencer – input som TDC Group har valgt at arbejde videre med.

Når TDC Group ønsker at opstille en mobilmast kræver det godkendelse af den pågældende kommune og høring af lokale borgere. Borgernes input til sagen kan påvirke kommunens godkendelse af en ansøgning, og TDC Group er derfor i direkte dialog med både kommune og borgere om, hvorfor TDC Group ønsker at opstille en mobilmast på den pågældende lokation – og hvilke alternativer, der måtte findes.

Åbenhed og lydhørhed overfor interessenternes input er endvidere en strategisk fordel. Dialogen betyder dels at TDC Group proaktivt kan håndtere kritiske emner og tage hånd om interessenternes bekymringer, dels at TDC Group kan identificere muligheder for ny (produkt)udvikling eller samarbejde.

Intuitivt samfundsansvar

Ved at kommunikere og rapportere om virksomhedens samfundsansvar får TDC Groups interessenter indsigt i, hvordan og på hvilken måde virksomheden tager ansvar og det åbner samtidig for dialog om det videre arbejde.

For TDC Group handler det om at gøre virksomhedens samfundsansvar intuitivt og meningsfyldt for interessenterne. Den bærende CSR-fortælling skal virke troværdig og supplere virksomhedens kerneforretning. Når TDC Group identificerer CSR-emner sker det med udgangspunkt i to væsentlige forhold: interessenternes forventninger og interesser samt emnernes betydning for kerneforretningen.

TDC Group lancerede i 2016 et korps af ’Samfundsambassadører’ blandt sine medarbejdere i Danmark, som har til formål at integrere arbejdet med samfundsansvar i organisationen. Korpset består indtil videre af ca. 100 medarbejdere, som udvikler og igangsætter nye tiltag samt udbreder viden og engagerer øvrige kollegaer i CSR-aktiviteter. Ambassadørerne er med til at sikre involvering på tværs af organisationen og at initiativer forankres i forskellige forretningsområder.

Tre gode råd fra TDC Group

  • Fokusér indsatsen efter, hvilken type virksomhed der er tale om. 
  • Skab forståelse for de engageredes interessenters krav og forventninger. 
  • Gør virksomhedens samfundsansvar intuitivt og meningsfyldt for interessenterne.
     

Om TDC Group

TDC Group er førende leverandør af kommunikations- og underholdningsløsninger, markedsleder indenfor fastnettelefoni, bredbånd og mobiltjenester samt udbyder af systemintegrationsløsninger til virksomheder.

TDC Group har hovedkontor i København og beskæftiger 7963 ansatte i Danmark, Norge og Tyskland.

Læs mere om TDC Groups CSR-indsats:

CSR-rapportering i 24 danske virksomheder

Hent inspiration i analysen, som omhandler 24 af de største danske virksomheders overholdelse af reglerne om rapportering af samfundsansvar.  

Casen fra TDC Group er et udpluk af analysen.

Læs analysen 'CSR-rapportering i 24 danske virksomheder' (pdf).