Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Transport

Dansk Transport og Logistik (DTL) er brancheforening for godstransportører på vej og bane.

DTL har 2.450 transportvirksomheder som medlemmer, der råder over 13.200 lastbiler, 50 lokomotiver og 16.300 medarbejdere med en samlet lønsum på 6 milliarder kroner.

DTL understøtter virksomhedernes udvikling og arbejder for gode rammevilkår. Inden for CSR-området handler det om trafiksikkerhed, klima, miljø og ansættelse af nydanskere.

Trafiksikkerhed i øjenhøjde

DTL driver kampagnen ’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’, der henvender sig til skolebørn i 2. til 4. klasse. Kampagnen besøger hvert år skoler, festivaller, messer. Her undervises børnene i, hvordan de orienterer sig i trafikken og bliver set af lastbilchaufførerne. Fra 2003 til 2011 er 70.000 skolebørn blevet undervist. Til kampagnen er udarbejdet en hjemmeside med undervisningsmaterialer til lærerne, fakta til forældrene og lærerige spil til børnene. 

49 veje til at spare på brændstoffet

DTL har udgivet kataloget ”Transportens vej til et bedre klima - 49 veje til at spare på brændstoffet”, der beskriver klimaforbedrende produkter på markedet og giver masser af gode råd, som danske transportvirksomheder kan indføre for at reducere brændstofforbruget og CO2-udslippet. Dertil har DTL startet miljøkampagnen ’Få råd til miljø – DTL viser vej’. Kampagnen folder sig ud i året 2012. Der fokuseres på miljø generelt og især på dieselbesparelser og tiltag, der nedbringer energiforbruget i bygninger til gavn for både miljøet og vognmandens økonomi.

Tag plads i førerhuset 

Kun 3 % af chaufførerne i danske vognmandsvirksomheder har indvandrerbaggrund. Derfor var det oplagt at gøre en indsats for at få vognmændene til at se goderne ved at have en mangfoldig medarbejderstab.

I kampagnen ’Tag plads i førerhuset’ har motiverede kandidater i de seneste tre år kunnet snuse til branchen gennem kursus og praktik. Indsatsen er udført i et partnerskab med en række kommuner i Storkøbenhavn og Region Midt, uddannelsescenteret TUC A/S og Foreningen Nydansker. Indsatsen er mundet ud i en model for rekruttering og fastholdelse af nydanskere, som branchen fremover kan gøre brug af.

CSR og transport

Verdens befolknings varer produceres over alt på jordkloden. Derfor er en velfungerende og effektiv transportsektor en af grundpillerne i udviklingen af den globale infrastruktur. Mere vejtransport betyder også større miljøbelastning i form af en højere udledning af CO2, mere støj, øget pres på vejnettet og dermed en potentielt større usikkerhed i trafikken. Disse udfordringer arbejder både de enkelte virksomheder og deres organisationer over hele verden aktivt med at finde teknologiske og logistiske løsninger på.