Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

TripTrap's auditering af arbejdsmiljøforhold hos underleverandør i Thailand

Trip Trap har i samarbejde med en NGO udviklet en Code of Conduct for at sikre, at Trip Traps største underleverandør i Thailand lever op til principperne i FN’s Global Compact.

Fokus på ansvarlig leverandørstyring

Da Trip Trap blev medlem af FN’s Global Compact i 2010, besluttede Trip Trap som et led i virksomhedens due diligence at udvikle sin egen Code of Conduct baseret på internationale principper. Dette regelsæt skulle også gælde for Trip Traps leverandører. Trip Trap vedtog, at størstedelen af leverandørerne skulle auditeres for at sikre, at de levede op til kravene.

Et væsentligt element i dette arbejde er Trip Traps inddragelse af NGO’en NEPCon. NEPCon har i samarbejde med Trip Traps kvalitetschef hjulpet leverandørerne med at forbedre arbejdsmiljøet. Trip Trap startede med at gennemføre auditering af virksomhedens største underleverandør, som er i Thailand.

Ansvarlighed hos Trip Trap – brug og bevar

Ansvarlighed er en grundsten i virksomheden, der arbejder ud fra en vision om ”Brug og Bevar”. Møbler i høj kvalitet og med lang levetid medfører en markant mindre miljøbelastning fra råvareudvinding, transport, emballering og bortskaffelse i forhold til møbler, der kun holder i få år og hurtigt skal udskiftes. Trip Trap blev desuden FSC®-certificeret i 2003, og målet er udelukkende at benytte FSC-certificeret træ i 2020.

Resultater

Trip Trap og NEPCon har i Thailand sørget for at arrangere sikkerhedstræning af underleverandørens ledere, sikret undervisning i førstehjælp, korrekt håndtering af kemikalier og brugen af beskyttelsesmaske, sat fokus på ikke at blokere udgange,samt fået etableret en Health, Safety and Environment afdeling.

Trip Trap har set klare forbedringer hos leverandøren i Thailand. Men det er en løbende proces, hvor kontrolbesøgene stadig kan afsløre enkelte fejl. Samarbejdet med NEPCon har bidraget til at sikre, at forholdene hos underleverandøren løbende bliver forbedret. Trip Trap planlægger at sætte klare mål for flere af sine underleverandører.

Central læring

  • Mindre virksomheder kan stille krav til deres underleverandører. Mindre virksomheder kan ikke tvinge deres underleverandører til at forbedre arbejdsmiljøforhold, men man kan komme langt med vedvarende dialog. Det er nemmere at stille krav, hvis relationen til underleverandøren er langvarig, og man har opbygget et gensidigt tillidsforhold. På den måde er det lettere at flytte leverandørens grænser.
  • Auditering og samarbejde. Som virksomhed kan man bedst sikre sig, at principperne i en Code of Conduct bliver overholdt af underleverandørerne, hvis man auditerer dem. Auditering kan med fordel ske i form af et samarbejde med en tredjepart (f.eks. en NGO), der har en lokal forankring, samt ved et samarbejde mellem den danske virksomhed om leverandøren. Det er planen, at NEPCon fortsat skal verificere Trip Traps arbejde og komme på kontrolbesøg.
  • Samfundsansvar er en proces. At sikre et forbedret arbejdsmiljø hos en underleverandør er en løbende proces og ikke et mål i sig selv.

Læs mere om FSC - Forrest Stewardship Council

Læs mere om NepCon - Partner of the Rainforrest Alliance

 

Tidslinje

1980
Ca. 1980 Trip Trap etablerer et samarbejde med en virksomhed i Thailand, som bliver Trip Traps største leverandør

2003
Trip Trap tager kontakt til NEPCon, der bistår med FSC (Forest Stewardship Council) certificering af træ, der bruges til Trip Traps produkter

2010
Trip Trap melder sig ind i FN's Global Compact og udvikler efterfølgende i samarbejde med NEPCon en Code of Conduct, der er baseret på de internationale principper

2010
Trip Trap ønsker en auditering af Code of Conduct hos de vigtigste underleverandører, og beder NEPCon om assistance til at sikre implementeringen af de nye krav