Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tscherning

Entreprenør- og nedrivningsvirksomheden Tscherning har en markant samfundsansvarlig virksomhedsprofil. Midlerne er blandt andet en tredobbelt certificering og et konstant fokus på en sammenhængende kommunikation. Medarbejderne spiller i den forbindelse en vigtig rolle som ambassadører for virksomhedens værdier.

Tscherning har 170 ansatte og beskæftiger sig blandt andet med nedrivning, miljøsanering, jord, kloak og beton mv. Tscherning har et integreret ledelsessystem, der er certificeret efter både ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Det sikrer, at virksomheden i én og samme arbejdsgang overholder samtlige krav i de tre certificeringer, og at miljø og arbejdsmiljø altid er tænkt ind i opgaveløsningen.

At drive virksomhed handler om andet end penge

For Tscherning har det altid været væsentligt at have en mere holistisk tilgang til det at drive virksomhed end blot at tjene flest mulig penge. Tschernings grundholdning er den enkle, at man skal gøre noget godt for hinanden. Derfor har virksomheden også et stort fokus på sikkerhed, miljøhensyn og et godt arbejdsmiljø. For eksempel kører alle maskiner på miljødiesel og med partikelfiltre, og fysisk belastende opgaver varetages af nedbrydningsrobotter. Tscherning har desuden et omfattende ulykkes- og spildberedskab, og alle medarbejdere trænes jævnligt i arbejdsmiljø og sikkerhed for at nedbringe antallet af ulykker.

CSR skaber internt sammenhold

Tscherning ønsker at omverdenen forbinder virksomheden med en samfundsansvarlig profil, og lægger derfor stor vægt på at skabe en sammenhængende kommunikation. I tilbudsmaterialet og på virksomhedens hjemmeside gøres kunderne opmærksom på de mange miljøcertificeringer, men også medarbejderne skal kunne fortælle kunderne om virksomhedens CSR-indsats. Medarbejdere trænes i virksomhedens værdier gennem møder og kurser, og den interne kommunikation foregår ofte via illustrationer, plakater og film, så indhold eller instrukser bliver nemmere og hurtigere at forstå. Den tilgang er med til at skabe et godt sammenhold, som igen bidrager til at opretholde et positivt omdømme.