Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

Regeringen støtter udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked.

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis overordnede formål er almennyttige frem for at opnå profit til sine ejere eller partnere, og som hovedsageligt anvender sine overskud til sociale formål.

Regeringen har nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, der undersøger barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder og kommer med anbefalinger, herunder udarbejder et konkret lovforslag til en ny særlig virksomhedsform under navnet socialøkonomisk virksomhed. Udvalget består af eksterne eksperter, praktikere på området og organisationer. Mads Øvlisen, tidl. direktør i Novo Nordisk er formand for udvalget.

I finanslovaftale med Enhedslisten for 2013 er det derudover besluttet, at der til formålet opbygges viden og
kompetencer i Erhvervsministeriet med henblik på at gennemføre analyser og sikre den fornødne ekspertise til at fremme socialøkonomiske virksomheder.

Den 4. april 2013 inviterede Erhvervsstyrelsen til et åbent høringsseminar om socialøkonomiske virksomheder.