Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udvikling af ISO 26000

International Organization for Standardization (ISO) har udviklet over 16.500 internationale standarder indenfor en lang række områder.

Erhvervsstyrelsen deltog i udviklingen af den vejledende ISO-standard ISO 26000. Standarden omfatter en lang række områder, (bl.a. kvalitet og miljø)hvor virksomheder frivilligt kan arbejde med samfundsansvar. Det afgørende forhandlingsmøde om ISO 26000 blev afholdt i København i maj 2010.

Målet med den vejledende standard ISO 26000 er at give alle typer af organisationer mulighed for at følge globalt vedtagne standarder for det frivillige arbejde med socialt ansvar, herunder vejlede organisationer indenfor koncepter, definitioner og evalueringsmetoder på området.

Eksperter fra mere end 90 forskellige lande har deltaget i udviklingen af ISO 26000 Social Responsibility. Eksperterne repræsenterer myndigheder, arbejdstagere, forbrugere, NGO’er, industrien og andre.

Et endelig udkast til ISO 26000 blev udarbejdet ved et internationalt forhandlingsmøde i København i maj 2010 og den endelige standard blev offentliggjort senere samme år.

Følgende organisationer og virksomheder deltog i arbejdet med ISO 26000 i den danske ISO-arbejdsgruppe:

Besøg ISOs hjemmeside