Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Undersøgelser af lovkravets effekt

Siden lovkravet trådte i kraft i 2009 er der foretaget fire undersøgelser af virksomheders implementering af kravet om redegørelse for samfundsansvar i årsregnskabslovens § 99 a.

COWI har på baggrund af en repræsentativ stikprøve på 170 virksomheder undersøgt virksomhedernes afrapportering om samfundsansvar generelt og rapportering om menneskerettigheder og klimapåvirkning specifikt for regnskabsåret 2013.

Copenhagen Business School (CBS) har foretaget 3 undersøgelserne, der dækker regnskabsårene 2009-2011

Baggrund om undersøgelserne

Rapporterne (2009-2011) er baserede på følgende kvantitative og kvalitative analyser fra CBS: