Værktøjer

På denne side finder du vejledning om ansvarlige investeringer, social værdi og meget andet, samt en linksamling til forskellige webbaserede værktøjer.

  • Opdateret 21. september 2021

Vejledningsværktøjer:

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledningen giver et overblik over, hvordan investorer kan implementere og videreudvikle egne due diligence processer i overensstemmelse med OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomhederog og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv

Værktøj til beregning af social værdi

Et værktøj til klassifikation af målinger af social værdi - hvilke resultater kan sammenlignes?

Drejebog: CSR i små og mellemstore virksomheder

En drejebog for SMV'er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk

Webbaserede værktøjer:

Socialetal

Socialetal.dk er et værktøj, der hjælper virksomheder med at beregne den samfundsøkonomiske værdi af at skabe jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

CSR Kompasset

CSR Kompasset er et værktøj til virksomheder, der modtager CSR-krav fra kunder eller selv ønsker at stille CSR-krav til sine leverandører

CSRguide

CSRguide.dk er et webbaseret CSR-værktøj, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Standard. Siden indeholder en trin-for-trin guide og værktøjer, der guider din virksomhed igennem de forskellige områder for CSR

Global Compact Self Assessment Tool

Global Compact Self Assessment Tool er et gratis webbaseret værktøj, der hjælper virksomheder med at omsætte Global Compact’s ti overordnede principper til praktiske handlinger

Guide til virksomheder om socialt ansvar

Vejledning om ansvarlig virksomhedsadfærd og samfundsansvar i en overskuelig proces