Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vi fokuserer på at dokumentere vores CSR-indsats

Den familieejede kompositproducent Fiberline har altid haft ansvarlighed i kernen af forretningen. Med udgangspunkt i en politisk og værdidrevet indsats har bæredygtighed været en central del af at levere langtidsholdbare produkter til vindmølle- og bygge-anlægsindustrien.

Det seneste årtis fokus på grøn omstilling og minimering af energi- og ressourceforbrug i samfundet har været en essentiel del af Fiberlines succeshistorie. Virksomheden, som bl.a. producerer glasfiberkomponenter til vindmølleindustrien, har derfor tidligt set værdien af bæredygtighed. Fiberlines glasfiberkomponenter er mere holdbare end traditionelle materialer, og kan i mange sammenhænge erstatte stål- og betonkonstruktioner, der har en langt større miljømæssig påvirkning. Samtidig indgår Fiberlines profiler også som isolatorer og komplette ramme-/karmsystemer i lavenergi vinduer og facader, og bidrager på den måde til at reducere boligers energiforbrug.

Nødvendigheden af veldokumenterede CSR-aktiviteter

I takt med at Fiberlines forretning er vokset, er det blevet tydeligt, at kunderne i stigende grad efterspørger dokumentation for arbejdet med CSR.

Vi er en familieejet virksomhed, og ledelsen har fra start haft samfundsansvar som en kerneværdi. Vi ser os som samfundsborgere, vi har et ansvar, og vi kan være med til at forme den politiske dagsorden. Indtil nu har vi i begrænset grad dokumenteret vores CSR-arbejde. Det er jo i høj grad en integreret del af vores forretning, men vores kunder begynder at efterspørge mere information, og det behov ønsker vi at imødekomme”, siger Benedikte Jørgensen, Sustainability manager hos Fiberline.

Gennem pilotprojektet ’CSR i SMV’er’ har Fiberline i 2014 gennemgået en systematisk proces med det formål at udarbejde en CSR-kortlægning af virksomheden. Som input til denne strategiproces er der bl.a. gennemført en interessentanalyse og en intern analyse på CSR-området, baseret på workshops og review af eksisterende indsatser. Formålet var at definere og identificere de væsentligste CSR-fokusområder for Fiberline - set i forhold til karakteren af forretningen og de forventninger, den mødes med fra interessenter. Fiberlines slogan er ”Create More With Less”, og heri ligger et vigtigt CSR-løfte. Det handler om, at virksomhedens produkter medvirker til den grønne omstilling i form af ressourceeffektivitet. Kortlægningen fastslog desuden, at de mest centrale områder i Fiberlines CSR-indsats er genanvendelse, arbejdsmiljø og uddannelse:

I arbejdet med bæredygtighed skal man som virksomhed finde sin egen vej. Det nytter ikke noget at have en standardiseret CSR-politik, hvis ikke den er i tråd med virksomhedens forretning. Vi har i vores arbejde taget udgangspunkt i en række områder, som ligger dybt i virksomhedens DNA, og som både ledelse og medarbejdere kan nikke genkendende til, og hvor vi allerede har leveret en række bemærkelsesværdige resultater”, konkluderer Benedikte Jørgensen.