Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
11.08.2016

Workshops i nødvendig omhu for tekstilsektoren og bygge- og anlægssektoren

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) udbyder i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) workshops i nødvendig omhu. 

Workshopperne, som er målrettet henholdsvis tekstilsektoren og bygge- og anlægssektoren, introducerer de internationale CSR retningslinjer og due diligence, herunder FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s bæredygtighedsmål.

Kurserne tager udgangspunkt i de problematikker, der er specifikke for henholdsvis tekstilsektoren og bygge- og anlægssektoren.

Kurserne retter sig mod virksomheder, som er godt i gang med CSR arbejdet, men som føler de mangler vejledning og redskaber til at komme i gang med at integrere en due diligence proces i virksomhedens forretningsgange.

Kurserne giver overblik over internationale CSR-retningslinjer, hjælper de deltagende virksomheder til at få overblik over, hvilken mulig negativ påvirkning virksomheden kan have på sine omgivelser samt introducerer virksomhederne til praktiske værktøjer, der kan bruges i arbejdet med nødvendig omhu (due diligence).

Pratisk information

Den 01. september 2016: Workshop i nødvendig omhu for bygge-og anlægssektoen

Den 31. oktober 2016 : Workshop i nødvendig omhu for tekstilsektoren

For mere information og tilmelding klik her